Get AccuWeather alerts right in your browser!
Enable Notifications
           , °F

Florida Vệ tinh

Bản đồ này hiển thị dải sáng hồng ngoại và cho biết độ ấm tương đối của các vật thể. Hình ảnh hồng ngoại rất hữu ích cho việc xác định mây cả ban ngày và ban đêm. Các vật thể lạnh hơn có màu sáng hơn và các vật thể ấm hơn có màu tối hơn. Nó hiển thị các hệ và kiểu thời tiết có thể ảnh hưởng đến khu vực của bạn.
AccuWeather sources many data components to provide the most accurate and timely global maps. Sources include:
NOAA
ECCC
MeteoFrance


© 2019 EUMETNET
UK Met Office
FMI
JMA
KMA

Phát

Mây
Thấp Cao