, °F
วันที่ 1 - 5 ใน 90 วัน | ทั้ง 90 วัน
Next 5 Days

กลางวัน

99°สูง RealFeel® 110° หยาดน้ำฟ้า 3%
แดดจัด
 • ลมมาจากทาง
 • S 9 ไมล์ต่อชั่วโมง
 • ลมพัดแรง: 14 ไมล์ต่อชั่วโมง
 • ดัชนี UV สูงสุด: 13 (สูงสุด)
 • พายุฟ้าคะนอง: 24%
 • หยาดน้ำฟ้า: 0 นิ้ว
 • ฝนตก: 0 นิ้ว
 • หิมะ: 0 นิ้ว
 • น้ำแข็ง: 0 นิ้ว
 • ชั่วโมงที่มีหยาดน้ำฟ้า: 0 hrs
 • ชั่วโมงที่ฝนตก: 0 hrs

กลางคืน

85°ต่ำ RealFeel® 93° หยาดน้ำฟ้า 12%
ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนมาก
 • ลมมาจากทาง
 • S 10 ไมล์ต่อชั่วโมง
 • ลมพัดแรง: 15 ไมล์ต่อชั่วโมง
 • ดัชนี UV สูงสุด: N/A
 • พายุฟ้าคะนอง: 24%
 • หยาดน้ำฟ้า: 0 นิ้ว
 • ฝนตก: 0 นิ้ว
 • หิมะ: 0 นิ้ว
 • น้ำแข็ง: 0 นิ้ว
 • ชั่วโมงที่มีหยาดน้ำฟ้า: 0 hrs
 • ชั่วโมงที่ฝนตก: 0 hrs
  วันนี้ ปกติ สถิติ 21/4/2561
สูง 99° 95° N/A 97°
ต่ำ 85° 77° N/A 81°

ดวงอาทิตย์ขึ้น/ดวงอาทิตย์ตก

 • ดวงอาทิตย์ขึ้น: 6:02
 • อาทิตย์ตก: 18:32
 • ระยะเวลา: 12:30 hr

ดวงจันทร์ขึ้น/ดวงจันทร์ตก

 • ดวงจันทร์ขึ้น: 20:26
 • ดวงจันทร์ตก: 8:16
 • ระยะเวลา: 11:50 hr
ดาราศาสตร์