Get AccuWeather alerts right in your browser!
Enable Notifications
           , °F

MinuteCast® za Vršac

No precipitation for 120 min

 • Sada
 • 13:27
 • 13:37
 • 13:47
 • 13:57
 • 14:07
 • 14:17
 • 14:27
 • 14:37
 • 14:47
 • 14:57
 • 15:17
1:17 1:18 1:19 1:20 1:21 1:22 1:23 1:24 1:25 1:26 1:27 1:28 1:29 1:30 1:31 1:32 1:33 1:34 1:35 1:36 1:37 1:38 1:39 1:40 1:41 1:42 1:43 1:44 1:45 1:46 1:47 1:48 1:49 1:50 1:51 1:52 1:53 1:54 1:55 1:56 1:57 1:58 1:59 2:00 2:01 2:02 2:03 2:04 2:05 2:06 2:07 2:08 2:09 2:10 2:11 2:12 2:13 2:14 2:15 2:16 2:17 2:18 2:19 2:20 2:21 2:22 2:23 2:24 2:25 2:26 2:27 2:28 2:29 2:30 2:31 2:32 2:33 2:34 2:35 2:36 2:37 2:38 2:39 2:40 2:41 2:42 2:43 2:44 2:45 2:46 2:47 2:48 2:49 2:50 2:51 2:52 2:53 2:54 2:55 2:56 2:57 2:58 2:59 3:00 3:01 3:02 3:03 3:04 3:05 3:06 3:07 3:08 3:09 3:10 3:11 3:12 3:13 3:14 3:15 3:16
ažurirano 13.17
MinuteCast® prikazuje tačno vreme početka i završetka, kao i tip i jačinu padavina na osnovu vaše tačne lokacije.

Vremenska prognoza Minute by Minute™ za Vršac

 • 13:17

  No Precipitation

 • 13:18

  No Precipitation

 • 13:19

  No Precipitation

 • 13:20

  No Precipitation

 • 13:21

  No Precipitation

 • 13:22

  No Precipitation

 • 13:23

  No Precipitation

 • 13:24

  No Precipitation

 • 13:25

  No Precipitation

 • 13:26

  No Precipitation

 • 13:27

  No Precipitation

 • 13:28

  No Precipitation

 • 13:29

  No Precipitation

 • 13:30

  No Precipitation

 • 13:31

  No Precipitation

 • 13:32

  No Precipitation

 • 13:33

  No Precipitation

 • 13:34

  No Precipitation

 • 13:35

  No Precipitation

 • 13:36

  No Precipitation

 • 13:37

  No Precipitation

 • 13:38

  No Precipitation

 • 13:39

  No Precipitation

 • 13:40

  No Precipitation

 • 13:41

  No Precipitation

 • 13:42

  No Precipitation

 • 13:43

  No Precipitation

 • 13:44

  No Precipitation

 • 13:45

  No Precipitation

 • 13:46

  No Precipitation

 • 13:47

  No Precipitation

 • 13:48

  No Precipitation

 • 13:49

  No Precipitation

 • 13:50

  No Precipitation

 • 13:51

  No Precipitation

 • 13:52

  No Precipitation

 • 13:53

  No Precipitation

 • 13:54

  No Precipitation

 • 13:55

  No Precipitation

 • 13:56

  No Precipitation

 • 13:57

  No Precipitation

 • 13:58

  No Precipitation

 • 13:59

  No Precipitation

 • 14:00

  No Precipitation

 • 14:01

  No Precipitation

 • 14:02

  No Precipitation

 • 14:03

  No Precipitation

 • 14:04

  No Precipitation

 • 14:05

  No Precipitation

 • 14:06

  No Precipitation

 • 14:07

  No Precipitation

 • 14:08

  No Precipitation

 • 14:09

  No Precipitation

 • 14:10

  No Precipitation

 • 14:11

  No Precipitation

 • 14:12

  No Precipitation

 • 14:13

  No Precipitation

 • 14:14

  No Precipitation

 • 14:15

  No Precipitation

 • 14:16

  No Precipitation

 • 14:17

  No Precipitation

 • 14:18

  No Precipitation

 • 14:19

  No Precipitation

 • 14:20

  No Precipitation

 • 14:21

  No Precipitation

 • 14:22

  No Precipitation

 • 14:23

  No Precipitation

 • 14:24

  No Precipitation

 • 14:25

  No Precipitation

 • 14:26

  No Precipitation

 • 14:27

  No Precipitation

 • 14:28

  No Precipitation

 • 14:29

  No Precipitation

 • 14:30

  No Precipitation

 • 14:31

  No Precipitation

 • 14:32

  No Precipitation

 • 14:33

  No Precipitation

 • 14:34

  No Precipitation

 • 14:35

  No Precipitation

 • 14:36

  No Precipitation

 • 14:37

  No Precipitation

 • 14:38

  No Precipitation

 • 14:39

  No Precipitation

 • 14:40

  No Precipitation

 • 14:41

  No Precipitation

 • 14:42

  No Precipitation

 • 14:43

  No Precipitation

 • 14:44

  No Precipitation

 • 14:45

  No Precipitation

 • 14:46

  No Precipitation

 • 14:47

  No Precipitation

 • 14:48

  No Precipitation

 • 14:49

  No Precipitation

 • 14:50

  No Precipitation

 • 14:51

  No Precipitation

 • 14:52

  No Precipitation

 • 14:53

  No Precipitation

 • 14:54

  No Precipitation

 • 14:55

  No Precipitation

 • 14:56

  No Precipitation

 • 14:57

  No Precipitation

 • 14:58

  No Precipitation

 • 14:59

  No Precipitation

 • 15:00

  No Precipitation

 • 15:01

  No Precipitation

 • 15:02

  No Precipitation

 • 15:03

  No Precipitation

 • 15:04

  No Precipitation

 • 15:05

  No Precipitation

 • 15:06

  No Precipitation

 • 15:07

  No Precipitation

 • 15:08

  No Precipitation

 • 15:09

  No Precipitation

 • 15:10

  No Precipitation

 • 15:11

  No Precipitation

 • 15:12

  No Precipitation

 • 15:13

  No Precipitation

 • 15:14

  No Precipitation

 • 15:15

  No Precipitation

 • 15:16

  No Precipitation