, °F

Macedonia Сателитска

Оваа мапа го покажува инфрацрвениот опсег на светлина и ја покажува релативната топлина на објектите. Инфрацрвената слика е корисна за утврдување на облаците и дење и ноќе. Постудените објекти се посветли, а потоплите - потемни. Ги покажува системите за врем. прогноза и шаблоните што може да влијаат врз твојата областа.
AccuWeather sources many data components to provide the most accurate and timely global maps. Sources include:
NOAA
ECCC
MeteoFrance


© 2018 EUMETNET
UK Met Office
FMI
JMA
KMA

Пушти

Облаци
Минимални Максимални