, °F

United States Satelit

Karta prikazuje infracrveni pojas svjetla i relativnu toplinu objekata. Infracrvene snimke korisne su za utvrđivanje postojanja oblaka i njihova položaja danju i noću. Hladniji su objekti svjetliji, a topliji su tamniji. Prikazuje vremenske sustave i uzorke koji bi mogli utjecati na vaše područje.
AccuWeather sources many data components to provide the most accurate and timely global maps. Sources include:
NOAA
ECCC
MeteoFrance


© 2018 EUMETNET
UK Met Office
FMI
JMA
KMA

Pokreni

Oblaci
Nisko Visoko