, °פ'
ניו יורק, ניו יורק

מזג אוויר מקומי

המיקומים האחרונים שלי

United States מכ"מ

מפת מכ"ם מזג אוויר מציג את המיקום של המשקעים, הסוג שלהם (גשם, שלג וקרח) והתנועה האחרונה שלהם, כדי לעזור לך לתכנן את היום.
AccuWeather sources many data components to provide the most accurate and timely global maps. Sources include:
NOAA
ECCC
MeteoFrance


© 2018 EUMETNET
UK Met Office
FMI
JMA
KMA

הפעל

גשם
שלג
קרח
מעורב