, °פ'

Israel לוויין

מפה זו מציגה את תחום האור האינפרא-אדום ומציגה חום יחסי של עצמים. הדמיית אינפרא-אדום שימושית כדי לקבוע מיקום עננים ביום ובלילה. עצמים קרים יותר בהירים יותר ועצמים חמים יותר כהים יותר. היא מציגה את מערכות מזג האוויר והדפוסים שעשויים להשפיע על האזור שלך.
AccuWeather sources many data components to provide the most accurate and timely global maps. Sources include:
NOAA
ECCC
MeteoFrance


© 2019 EUMETNET
UK Met Office
FMI
JMA
KMA

הפעל

עננים
נמוך גבוה