יוון
           , °פ'
Next 5 Days
AccuWeather's Reed Timmer captured a stunning halo from 12,000 feet high in Loveland Pass, CO. Temperature was -5F when recorded on Nov. 12.
AccuWeather's Reed Timmer records beautiful halo surrounding the sun

מפת מזג אוויר עבור וולוס - מקומות קרובים

+-