, °F

ایالات متحده دماهای بالا - چهارشنبه

High Temperatures Map
 • -22
 • -13
 • -4
 • 5
 • 14
 • 23
 • 32
 • 41
 • 50
 • 59
 • 68
 • 77
 • 86
 • 95°F

ایالات متحده دماهای پایین - چهارشنبه

Low Temperatures
 • -22
 • -13
 • -4
 • 5
 • 14
 • 23
 • 32
 • 41
 • 50
 • 59
 • 68
 • 77
 • 86
 • 95°F

ایالات متحده بارش - چهارشنبه

Precipitation
 • 0"
 • </10"
 • /10"
 • /25"
 • /50"
 • 1/0"
 • 2/0"
 • 4/0"

ایالات متحده بادها - چهارشنبه

Wind
 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • 35
 • 40مایل در ساعت

ایالات متحده شاخص اشعه ماوراء بنفش - چهارشنبه

UV Index
 • پایین
 • متوسط
 • بالا
 • خیلی بالا
 • شدید