, °F
Next 5 Days
شنبه
6ق.ظ
7ق.ظ
8ق.ظ
9ق.ظ
10ق.ظ
11ق.ظ
12ب.ظ
1ب.ظ
دما (°F) 53° 54° 54° 58° 62° 64° 66° 65°
احساس واقعی® 54° 54° 57° 62° 67° 69° 70° 68°
باد (مایل در ساعت) 4 جنوب شرقی 4 جنوب شرقی 4 E 4 شرق و شمال شرقی 4 شمال شرقی 5 شمال شرقی 6 شمال شرقی 6 شمال شرقی
بارش
6ق.ظ
7ق.ظ
8ق.ظ
9ق.ظ
10ق.ظ
11ق.ظ
12ب.ظ
1ب.ظ
باران
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
برف
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
یخ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
آسمان
6ق.ظ
7ق.ظ
8ق.ظ
9ق.ظ
10ق.ظ
11ق.ظ
12ب.ظ
1ب.ظ
شاخص اشعه ماوراء بنفش 0 0 1 2 2 3 3 3
پوشش ابر 11% 7% 6% 5% 3% 21% 39% 58%
رطوبت 71% 75% 79% 74% 66% 61% 57% 57%
نقطه شبنم 44° 46° 48° 50° 51° 50° 51° 50°
قدرت دید 10 مایل 10 مایل 10 مایل 10 مایل 7 مایل 10 مایل 10 مایل 10 مایل
دما °F
6ق.ظ
7ق.ظ
8ق.ظ
9ق.ظ
10ق.ظ
11ق.ظ
12ب.ظ
1ب.ظ
70° 65° 60° 55° 50°
  امروز عادی رکورد 26/08/1396
بالا 66° 63° وجود ندارد 68°
پایین 49° 48° وجود ندارد 50°

طلوع آفتاب/غروب آفتاب

  • طلوع آفتاب: 06:39 ق.ظ
  • غروب آفتاب: 04:51 ب.ظ
  • مدت: 10:12 hr

طلوع/غروب ماه

  • طلوع ماه: 01:53 ب.ظ
  • غروب ماه: 01:23 ق.ظ
  • مدت: 11:30 hr
ستارهشناسی