Get AccuWeather alerts right in your browser!
Enable Notifications
           , °F

Iraq Peyk

Bu xəritə işığın infra-qırmızı diapazonunu və obyektlərin nisbi istiliyini əks etdirir. İnfra-qırmızı təsvirlər həm gündüz, həm də gecə vaxtı buludları aşkar etmək üçün yaxşı vasitədir. Nisbətən soyuq obyektlər daha parlaq, nisbətən isti obyektlər isə tünddürlər. Xəritədə ərazinizə təsir edə bilən meteoroloji vəziyyət və hava şəraiti nümayiş etdirilir.
AccuWeather sources many data components to provide the most accurate and timely global maps. Sources include:
NOAA
ECCC
MeteoFrance


© 2019 EUMETNET
UK Met Office
FMI
JMA
KMA

İşə sal

Buludlar
Aşağı Yüksək