Busan – vreme

Busan – vremenska karta

Buk-gu

1:10 KST

66°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Busan

1:10 KST

66°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Busanjin-gu

1:10 KST

67°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Dong-gu

1:10 KST

67°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Dongnae-gu

1:10 KST

67°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Gangseo-gu

1:10 KST

66°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Geumjeong-gu

1:10 KST

67°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Gijang-gun

1:10 KST

67°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Haeundae-gu

1:10 KST

67°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Jung-gu

1:10 KST

67°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Jurye 2(i)-dong

1:10 KST

67°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Jwa 2(i)-dong

1:10 KST

67°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Mangmi 1(il)-dong

1:10 KST

67°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Nam-gu

1:10 KST

67°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Saha-gu

1:10 KST

67°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Sasang-gu

1:10 KST

66°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Seo-gu

1:10 KST

67°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Suyeong-gu

1:10 KST

67°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Yeongdo-gu

1:10 KST

67°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in

Yeonje-gu

1:10 KST

67°

 • RealFeel® 64°
 • Vetrovi: 7mi/h SV
 • Padavine: 0 in