Get AccuWeather alerts right in your browser!
Enable Notifications
           , °F
日期 高/低 降水 预报 平均高温/低温
周四 95°/83° 0 in 0 in   90°/79°
周五 93°/82° 0 in 0 in   90°/79°
周六 88°/81° 0.22 in 0 in   90°/79°
周日 87°/75° 2.45 in 0 in   89°/79°
周一 90°/77° 0 in 0 in   89°/79°
周二 91°/79° 0 in 0 in   89°/78°
周三 92°/78° 0 in 0 in   89°/78°
周四 91°/83° 0.12 in 0 in   89°/78°
周五 88°/79° 1.78 in 0 in   88°/78°
周六 84°/79° 3.23 in 0 in   88°/78°
周日 89°/78° 0.51 in 0 in   88°/78°
周一 93°/78° 0 in 0 in   88°/78°
周二 91°/78° 0.08 in 0 in   87°/77°
周三 95°/76° 0 in 0 in   87°/77°
周四 90°/77° 0.04 in 0 in   87°/77°
周五 92°/75° 0 in 0 in   87°/77°
周六 96°/77° 0 in 不适用 in   87°/77°
周日 91°/77° 0.2 in 0 in

多云,暖和

86°/76°
周一 88°/75° 0.04 in 0 in

大部分多云,下午有零星降雨和毛毛雨

86°/76°
周二 88°/75° 0 in 0 in

部分晴,天气宜人

86°/76°
周三 88°/79° 0 in 0 in

部分晴,天气宜人

86°/76°
周四 90°/79° 0 in 0 in

部分晴,天气宜人

86°/76°
周五 90°/79° 0.08 in 0 in

上午有零星降雨和毛毛雨;多云,暖和

85°/76°
周六 88°/79° 0.08 in 0 in

大部分多云,暖和;下午有零星降雨和毛毛雨

85°/75°
周日 84°/77° 0.04 in 0 in

上午有零星降雨和毛毛雨;大部分多云

85°/75°
周一 84°/75° 0 in 0 in

多云

85°/75°
周二 84°/77° 0.03 in 0 in

大部分多云,局部地区有阵雨

85°/75°
周三 82°/79° 0.08 in 0 in

多云,有阵雨

85°/75°
周四 84°/79° 0.08 in 0 in

上午有零星降雨和毛毛雨;大部分多云

84°/74°
周五 84°/79° 0.08 in 0 in

下午有零星降雨和毛毛雨

84°/74°
周六 82°/77° 0.13 in 0 in

大部分晴,潮湿;下午有阵雨

84°/74°

温度图表 八月 2019

100 90 80 70 今天 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
平均高 平均低 实际高温 实际低温 预报高温 预报低温