Get AccuWeather alerts right in your browser!
Enable Notifications
           , °F

Xóm Vàm Láng Vệ tinh

Bản đồ này hiển thị dải sáng hồng ngoại và cho biết độ ấm tương đối của các vật thể. Hình ảnh hồng ngoại rất hữu ích cho việc xác định mây cả ban ngày và ban đêm. Các vật thể lạnh hơn có màu sáng hơn và các vật thể ấm hơn có màu tối hơn. Nó hiển thị các hệ và kiểu thời tiết có thể ảnh hưởng đến khu vực của bạn.
 
+ -
Mây
Thấp Cao