Get AccuWeather alerts right in your browser!
Enable Notifications
           , °F
Ngày C/T lg.mưa Tuyết Dự báo Tb Cao/Thấp
T7 92°/78° 0 inch 0 inch   92°/79°
CN 95°/78° 0 inch 0 inch   92°/79°
T2 92°/81° 0 inch 0 inch   92°/79°
T3 95°/81° 0 inch 0 inch   92°/79°
T4 93°/79° 0 inch 0 inch   92°/79°
T5 94°/82° 0 inch 0 inch   92°/79°
T6 94°/81° 0 inch 0 inch   92°/79°
T7 95°/82° 0 inch 0 inch   92°/79°
CN 99°/81° 0 inch 0 inch   92°/79°
T2 102°/82° 0 inch 0 inch   92°/79°
T3 101°/83° 0 inch 0 inch   92°/79°
T4 101°/85° 0 inch 0 inch   92°/79°
T5 100°/83° 0.35 inch 0 inch   92°/79°
T6 100°/84° 0 inch 0 inch   92°/79°
T7 98°/83° 0.08 inch 0 inch   92°/79°
CN 94°/83° 0 inch 0 inch   92°/79°
T2 98°/83° 0 inch 0 inch   92°/79°
T3 95°/82° 0.02 inch 0 inch   92°/79°
T4 96°/81° 0 inch 0 inch   92°/79°
T5 96°/83° 0 inch 0 inch   92°/79°
T6 95°/82° 0 inch 0 inch   92°/79°
T7 97°/80° 0 inch 0 inch   92°/79°
CN 98°/83° 0 inch 0 inch   92°/79°
T2 104°/78° 0.08 inch 0 inch

Mưa dông

92°/79°
T3 99°/78° 0.1 inch 0 inch

Nhiều mây, có mưa dông

92°/79°
T4 101°/80° 0.05 inch 0 inch

Cơn mưa rào

92°/79°
T5 101°/81° 0.04 inch 0 inch

Nhiều mây

93°/79°
T6 101°/81° 0 inch 0 inch

Mây và nắng

93°/79°
T7 100°/81° 0 inch 0 inch

Mây và nắng

93°/79°
CN 95°/79° 0 inch 0 inch

Nắng sau đó có ít mây

93°/79°

Biểu đồ nhiệt độ Tháng Sáu 2019

110 100 90 80 70 H.nay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TB cao TB Thấp Thực cao Thực thấp Dự báo cao Dự báo thấp