Get AccuWeather alerts right in your browser!
Enable Notifications
           , °F
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

CN 30/06

Nhiệt độ thực

92° /80°

TB trong lịch sử

86°/76°

T2 01/07

Nhiệt độ thực

92° /80°

TB trong lịch sử

86°/76°

T3 02/07

Nhiệt độ thực

89° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

T4 03/07

Nhiệt độ thực

92° /81°

TB trong lịch sử

86°/76°

T5 04/07

Nhiệt độ thực

94° /81°

TB trong lịch sử

86°/76°

T6 05/07

Nhiệt độ thực

93° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

T7 06/07

Nhiệt độ thực

94° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

CN 07/07

Nhiệt độ thực

95° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

T2 08/07

Nhiệt độ thực

93° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

T3 09/07

Nhiệt độ thực

94° /81°

TB trong lịch sử

86°/76°

T4 10/07

Nhiệt độ thực

93° /83°

TB trong lịch sử

86°/76°

T5 11/07

Nhiệt độ thực

93° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

T6 12/07

Nhiệt độ thực

93° /80°

TB trong lịch sử

86°/76°

T7 13/07

Nhiệt độ thực

93° /81°

TB trong lịch sử

86°/76°

CN 14/07

Nhiệt độ thực

94° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

T2 15/07

Nhiệt độ thực

92° /83°

TB trong lịch sử

86°/76°

T3 16/07

Nhiệt độ thực

92° /80°

TB trong lịch sử

86°/76°

T4 17/07

Nhiệt độ thực

92° /78°

TB trong lịch sử

86°/76°

T5 18/07

Nhiệt độ thực

91° /80°

TB trong lịch sử

86°/76°

T6 19/07

Nhiệt độ thực

91° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

T7 20/07

Nhiệt độ thực

93° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

CN 21/07

Nhiệt độ thực

91° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

T2 22/07

Nhiệt độ thực

93° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

T3 23/07

Nhiệt độ thực

93° /83°

TB trong lịch sử

86°/76°

T4 24/07

Nhiệt độ thực

97° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

T5 25/07

Nhiệt độ thực

96° /82°

TB trong lịch sử

86°/76°

T6 26/07

Nhiệt độ thực

95° /79°

TB trong lịch sử

86°/76°

T7 27/07

Nhiệt độ thực

91° /81°

TB trong lịch sử

86°/76°

CN 28/07

Nhiệt độ thực

90° /81°

TB trong lịch sử

86°/76°

T2 29/07

Nhiệt độ thực

89° /81°

TB trong lịch sử

86°/76°

T3 30/07

Nhiệt độ thực

88° /80°

TB trong lịch sử

86°/76°

T4 31/07

Nhiệt độ thực

88° /80°

TB trong lịch sử

86°/76°

T5 01/08

Nhiệt độ thực

98° /83°

TB trong lịch sử

86°/76°

T6 02/08

Nhiệt độ thực

96° /81°

TB trong lịch sử

86°/76°

T7 03/08

Nhiệt độ thực

90° /81°

TB trong lịch sử

86°/76°

Biểu đồ nhiệt độ Tháng Bảy 2019

100 90 80 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TB cao TB Thấp Thực cao Thực thấp