, °F
Thành phố New York, New York

Thời tiết địa phương

Địa điểm gần đây của tôi

Việt Nam Nhiệt độ cao - Thứ Hai

High Temperatures Map
 • -22
 • -13
 • -4
 • 5
 • 14
 • 23
 • 32
 • 41
 • 50
 • 59
 • 68
 • 77
 • 86
 • 95°F

Việt Nam Nhiệt độ thấp - Thứ Hai

Low Temperatures
 • -22
 • -13
 • -4
 • 5
 • 14
 • 23
 • 32
 • 41
 • 50
 • 59
 • 68
 • 77
 • 86
 • 95°F

Việt Nam Lượng mưa - Thứ Hai

Precipitation
 • 0"
 • <,10"
 • ,10"
 • ,25"
 • ,50"
 • 1,0"
 • 2,0"
 • 4,0"

Việt Nam Gió - Thứ Hai

Wind
 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • 35
 • 40dặm/giờ

Việt Nam Chỉ số UV - Thứ Hai

UV Index
 • Thấp
 • Trung bình
 • Cao
 • Rất cao
 • Cực độ