Get AccuWeather alerts right in your browser!
Enable Notifications
           , °F
Ngày C/T lg.mưa Tuyết Dự báo Tb Cao/Thấp
T7 94°/82° 0 inch 0 inch   86°/76°
CN 93°/82° 0 inch 0 inch   86°/76°
T2 93°/82° 0 inch 0 inch   86°/76°
T3 93°/85° 0 inch 0 inch   86°/76°
T4 93°/83° 0.04 inch 0 inch   86°/76°
T5 89°/80° 0.12 inch 0 inch   86°/76°
T6 91°/80° 0 inch 0 inch   86°/76°
T7 92°/81° 0 inch 0 inch   86°/76°
CN 94°/82° 0 inch 0 inch   86°/76°
T2 95°/83° 0 inch 0 inch   86°/76°
T3 96°/85° 0 inch 0 inch   86°/76°
T4 95°/84° 0 inch 0 inch   86°/76°
T5 95°/83° 0.02 inch 0 inch   86°/76°
T6 96°/82° 0 inch 0 inch   86°/76°
T7 97°/83° 0 inch 0 inch   86°/76°
CN 94°/80° 0.08 inch 0 inch   86°/76°
T2 92°/81° 0 inch 0 inch   86°/76°
T3 95°/82° 0 inch 0 inch   86°/76°
T4 96°/84° 0 inch 0 inch   86°/76°
T5 94°/83° 0 inch 0 inch   86°/76°
T6 94°/83° 0 inch 0 inch   86°/76°
T7 92°/83° 0 inch 0 inch   86°/76°
CN 94°/83° 0 inch 0 inch   86°/76°
T2 94°/82° 0 inch KC inch   86°/76°
T3 78°/64° 0.2 inch 0 inch

Cơn mưa rào hoặc mưa dông

86°/76°
T4 77°/64° 0.43 inch 0 inch

Cơn mưa rào hoặc mưa dông

86°/76°
T5 73°/65° 0.29 inch 0 inch

Mây từng đợt

86°/76°
T6 74°/65° 0.36 inch 0 inch

Cơn mưa rào hoặc mưa dông

86°/76°
T7 72°/65° 0.27 inch 0 inch

Mây từng đợt

86°/76°
CN 73°/65° 0.26 inch 0 inch

Nhiều mây

86°/76°

Biểu đồ nhiệt độ Tháng Sáu 2019

100 90 80 70 60 H.nay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TB cao TB Thấp Thực cao Thực thấp Dự báo cao Dự báo thấp