Get AccuWeather alerts right in your browser!
Enable Notifications
           , °F
Ngày C/T lg.mưa Tuyết Dự báo Tb Cao/Thấp
T5 85°/77° 0.15 inch 0 inch   91°/78°
T6 90°/76° 0.47 inch 0 inch   91°/78°
T7 89°/77° 2.53 inch 0 inch   91°/78°
CN 93°/78° 0.24 inch 0 inch   91°/78°
T2 91°/78° 0.03 inch 0 inch   91°/78°
T3 91°/77° 0.88 inch 0 inch   91°/78°
T4 91°/78° 1.11 inch 0 inch   91°/78°
T5 93°/75° 3.10 inch 0 inch   91°/78°
T6 95°/77° 0.99 inch 0 inch   91°/78°
T7 94°/79° 0 inch 0 inch   91°/78°
CN 93°/78° 0.29 inch 0 inch   91°/78°
T2 91°/78° 0.03 inch 0 inch   91°/78°
T3 92°/75° 2.39 inch 0 inch   91°/78°
T4 91°/77° 0.28 inch 0 inch   91°/78°
T5 92°/76° 0.34 inch 0 inch   91°/78°
T6 93°/76° 0.14 inch 0 inch   91°/77°
T7 93°/78° 0 inch 0 inch   91°/77°
CN 91°/80° 0.05 inch 0 inch

Cơn mưa rào hoặc mưa dông

91°/77°
T2 89°/80° 0.22 inch 0 inch

Một hai cơn mưa rào ngắn

91°/77°
T3 88°/79° 0.34 inch 0 inch

Nắng nhẹ, có mưa dông

91°/77°
T4 88°/77° 0.13 inch 0 inch

Cơn mưa rào hoặc mưa dông

91°/77°
T5 88°/78° 0.23 inch 0 inch

Mây từng đợt

91°/77°
T6 88°/79° 0.1 inch 0 inch

Nhiều mây

91°/77°
T7 87°/79° 0.05 inch 0 inch

Mây từng đợt

91°/77°
CN 88°/79° 0.04 inch 0 inch

Có mây

91°/77°
T2 88°/79° 0.05 inch 0 inch

Có mây

91°/77°
T3 88°/79° 0.11 inch 0 inch

Mây từng đợt

90°/77°
T4 87°/78° 0 inch 0 inch

Có thể có mưa dông

90°/77°
T5 87°/78° 0.01 inch 0 inch

Nhiều mây

90°/77°
T6 87°/78° 0 inch 0 inch

Mây từng đợt

90°/77°
T7 87°/79° 0.14 inch 0 inch

Một vài cơn mưa rào

90°/77°

Biểu đồ nhiệt độ Tháng Tám 2019

100 90 80 70 H.nay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TB cao TB Thấp Thực cao Thực thấp Dự báo cao Dự báo thấp