, °C
วันที่ 1 - 5 ใน 90 วัน | ทั้ง 90 วัน
Next 5 Days
จันทร์
04
05
06
07
08
09
10
11
อุณหภูมิ (°C) 27° 27° 27° 26° 27° 28° 29° 29°
RealFeel® 33° 33° 33° 32° 35° 35° 36° 36°
ลม (กม./ชม.) 6 WSW 4 WSW 4 WSW 4 WSW 2 WNW 7 W 13 WNW 15 WNW
หยาดน้ำฟ้า
04
05
06
07
08
09
10
11
ฝนตก
51%
47%
49%
54%
54%
49%
32%
32%
หิมะ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
น้ำแข็ง
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ท้องฟ้า
04
05
06
07
08
09
10
11
ดัชนี UV 0 0 0 1 3 4 7 10
มีเมฆปกคลุม 82% 77% 73% 29% 26% 23% 21% 18%
ความชื้น 94% 92% 91% 100% 94% 92% 91% 88%
จุดน้ำค้าง 26° 26° 25° 26° 26° 27° 27° 27°
ทัศนวิสัย 10 กม. 10 กม. 10 กม. 10 กม. 10 กม. 10 กม. 10 กม. 10 กม.
อุณหภูมิ °C
04
05
06
07
08
09
10
11
30° 25°
  วันนี้ ปกติ สถิติ 18/12/2559
สูง 31° 31° N/A 32°
ต่ำ 26° 25° N/A 26°

ดวงอาทิตย์ขึ้น/ดวงอาทิตย์ตก

  • ดวงอาทิตย์ขึ้น: 6:52
  • อาทิตย์ตก: 19:22
  • ระยะเวลา: 12:30 hr

ดวงจันทร์ขึ้น/ดวงจันทร์ตก

  • ดวงจันทร์ขึ้น: 6:48
  • ดวงจันทร์ตก: 19:30
  • ระยะเวลา: 12:42 hr
ดาราศาสตร์