, °F
วันที่ 1 - 5 ใน 90 วัน | ทั้ง 90 วัน
Next 5 Days
จันทร์
08
09
10
11
12
13
14
15
อุณหภูมิ (°F) 81° 81° 82° 84° 86° 88° 90° 91°
RealFeel® 78° 79° 80° 82° 85° 85° 86° 87°
ลม (ไมล์ต่อชั่วโมง) 20 SE 21 SE 20 SE 17 SE 16 SE 22 SSE 20 SSE 17 SSE
หยาดน้ำฟ้า
08
09
10
11
12
13
14
15
ฝนตก
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
หิมะ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
น้ำแข็ง
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ท้องฟ้า
08
09
10
11
12
13
14
15
ดัชนี UV 2 3 3 3 3 3 2 1
มีเมฆปกคลุม 28% 63% 87% 98% 99% 99% 98% 97%
ความชื้น 51% 54% 53% 49% 40% 38% 32% 30%
จุดน้ำค้าง 61° 63° 64° 63° 59° 60° 57° 56°
ทัศนวิสัย 10 ไมล์ 10 ไมล์ 10 ไมล์ 10 ไมล์ 10 ไมล์ 1 ไมล์ 2 ไมล์ 1 ไมล์
อุณหภูมิ °F
08
09
10
11
12
13
14
15
95° 90° 85° 80°
  วันนี้ ปกติ สถิติ 25/3/2561
สูง 93° 84° N/A 94°
ต่ำ 75° 65° N/A 71°

ดวงอาทิตย์ขึ้น/ดวงอาทิตย์ตก

  • ดวงอาทิตย์ขึ้น: 6:22
  • อาทิตย์ตก: 18:36
  • ระยะเวลา: 12:14 hr

ดวงจันทร์ขึ้น/ดวงจันทร์ตก

  • ดวงจันทร์ขึ้น: 23:09
  • ดวงจันทร์ตก: 10:21
  • ระยะเวลา: 11:12 hr
ดาราศาสตร์