, °F

Manas pēdējās atrašanās vietas

Latvia Satelīts

Šī karte parāda gaismas infrasarkano starojumu un objektu relatīvo siltumu. Infrasarkanā starojuma attēlošana noder mākoņu noteikšanai gan dienas, gan nakts laikā. Aukstāki objekti ir gaišāki, bet siltāki objekti — tumšāki. Parāda laikapstākļu sistēmas un modeļus, kas var ietekmēt jūsu atrašanās vietu.

Demonstrēt

Mākoņi
Zems Augsts