, °F

MinuteCast® za Vrbovsko

Neće biti oborina još 120 min

 • Sada
 • 8:23
 • 8:33
 • 8:43
 • 8:53
 • 9:03
 • 9:13
 • 9:23
 • 9:33
 • 9:43
 • 9:53
 • 10:13
8:13 8:14 8:15 8:16 8:17 8:18 8:19 8:20 8:21 8:22 8:23 8:24 8:25 8:26 8:27 8:28 8:29 8:30 8:31 8:32 8:33 8:34 8:35 8:36 8:37 8:38 8:39 8:40 8:41 8:42 8:43 8:44 8:45 8:46 8:47 8:48 8:49 8:50 8:51 8:52 8:53 8:54 8:55 8:56 8:57 8:58 8:59 9:00 9:01 9:02 9:03 9:04 9:05 9:06 9:07 9:08 9:09 9:10 9:11 9:12 9:13 9:14 9:15 9:16 9:17 9:18 9:19 9:20 9:21 9:22 9:23 9:24 9:25 9:26 9:27 9:28 9:29 9:30 9:31 9:32 9:33 9:34 9:35 9:36 9:37 9:38 9:39 9:40 9:41 9:42 9:43 9:44 9:45 9:46 9:47 9:48 9:49 9:50 9:51 9:52 9:53 9:54 9:55 9:56 9:57 9:58 9:59 10:00 10:01 10:02 10:03 10:04 10:05 10:06 10:07 10:08 10:09 10:10 10:11 10:12
ažurirano 08:13
MinuteCast® prikazuje točno vrijeme početka i završetka kao i vrstu oborine te njezinu jačinu na temelju vaše točne lokacije.

Vremenska prognoza Minute by Minute™ za Vrbovsko

 • 8:13

  Neće biti oborina

 • 8:14

  Neće biti oborina

 • 8:15

  Neće biti oborina

 • 8:16

  Neće biti oborina

 • 8:17

  Neće biti oborina

 • 8:18

  Neće biti oborina

 • 8:19

  Neće biti oborina

 • 8:20

  Neće biti oborina

 • 8:21

  Neće biti oborina

 • 8:22

  Neće biti oborina

 • 8:23

  Neće biti oborina

 • 8:24

  Neće biti oborina

 • 8:25

  Neće biti oborina

 • 8:26

  Neće biti oborina

 • 8:27

  Neće biti oborina

 • 8:28

  Neće biti oborina

 • 8:29

  Neće biti oborina

 • 8:30

  Neće biti oborina

 • 8:31

  Neće biti oborina

 • 8:32

  Neće biti oborina

 • 8:33

  Neće biti oborina

 • 8:34

  Neće biti oborina

 • 8:35

  Neće biti oborina

 • 8:36

  Neće biti oborina

 • 8:37

  Neće biti oborina

 • 8:38

  Neće biti oborina

 • 8:39

  Neće biti oborina

 • 8:40

  Neće biti oborina

 • 8:41

  Neće biti oborina

 • 8:42

  Neće biti oborina

 • 8:43

  Neće biti oborina

 • 8:44

  Neće biti oborina

 • 8:45

  Neće biti oborina

 • 8:46

  Neće biti oborina

 • 8:47

  Neće biti oborina

 • 8:48

  Neće biti oborina

 • 8:49

  Neće biti oborina

 • 8:50

  Neće biti oborina

 • 8:51

  Neće biti oborina

 • 8:52

  Neće biti oborina

 • 8:53

  Neće biti oborina

 • 8:54

  Neće biti oborina

 • 8:55

  Neće biti oborina

 • 8:56

  Neće biti oborina

 • 8:57

  Neće biti oborina

 • 8:58

  Neće biti oborina

 • 8:59

  Neće biti oborina

 • 9:00

  Neće biti oborina

 • 9:01

  Neće biti oborina

 • 9:02

  Neće biti oborina

 • 9:03

  Neće biti oborina

 • 9:04

  Neće biti oborina

 • 9:05

  Neće biti oborina

 • 9:06

  Neće biti oborina

 • 9:07

  Neće biti oborina

 • 9:08

  Neće biti oborina

 • 9:09

  Neće biti oborina

 • 9:10

  Neće biti oborina

 • 9:11

  Neće biti oborina

 • 9:12

  Neće biti oborina

 • 9:13

  Neće biti oborina

 • 9:14

  Neće biti oborina

 • 9:15

  Neće biti oborina

 • 9:16

  Neće biti oborina

 • 9:17

  Neće biti oborina

 • 9:18

  Neće biti oborina

 • 9:19

  Neće biti oborina

 • 9:20

  Neće biti oborina

 • 9:21

  Neće biti oborina

 • 9:22

  Neće biti oborina

 • 9:23

  Neće biti oborina

 • 9:24

  Neće biti oborina

 • 9:25

  Neće biti oborina

 • 9:26

  Neće biti oborina

 • 9:27

  Neće biti oborina

 • 9:28

  Neće biti oborina

 • 9:29

  Neće biti oborina

 • 9:30

  Neće biti oborina

 • 9:31

  Neće biti oborina

 • 9:32

  Neće biti oborina

 • 9:33

  Neće biti oborina

 • 9:34

  Neće biti oborina

 • 9:35

  Neće biti oborina

 • 9:36

  Neće biti oborina

 • 9:37

  Neće biti oborina

 • 9:38

  Neće biti oborina

 • 9:39

  Neće biti oborina

 • 9:40

  Neće biti oborina

 • 9:41

  Neće biti oborina

 • 9:42

  Neće biti oborina

 • 9:43

  Neće biti oborina

 • 9:44

  Neće biti oborina

 • 9:45

  Neće biti oborina

 • 9:46

  Neće biti oborina

 • 9:47

  Neće biti oborina

 • 9:48

  Neće biti oborina

 • 9:49

  Neće biti oborina

 • 9:50

  Neće biti oborina

 • 9:51

  Neće biti oborina

 • 9:52

  Neće biti oborina

 • 9:53

  Neće biti oborina

 • 9:54

  Neće biti oborina

 • 9:55

  Neće biti oborina

 • 9:56

  Neće biti oborina

 • 9:57

  Neće biti oborina

 • 9:58

  Neće biti oborina

 • 9:59

  Neće biti oborina

 • 10:00

  Neće biti oborina

 • 10:01

  Neće biti oborina

 • 10:02

  Neće biti oborina

 • 10:03

  Neće biti oborina

 • 10:04

  Neće biti oborina

 • 10:05

  Neće biti oborina

 • 10:06

  Neće biti oborina

 • 10:07

  Neće biti oborina

 • 10:08

  Neće biti oborina

 • 10:09

  Neće biti oborina

 • 10:10

  Neće biti oborina

 • 10:11

  Neće biti oborina

 • 10:12

  Neće biti oborina