, °F
रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

रवि. 27-08

वास्तविक तापमान

80° /60°

ऐतिहासिक औसत

81°/66°

सोम. 28-08

वास्तविक तापमान

78° /60°

ऐतिहासिक औसत

80°/66°

मंगल. 29-08

वास्तविक तापमान

69° /62°

ऐतिहासिक औसत

80°/66°

बुध. 30-08

वास्तविक तापमान

80° /60°

ऐतिहासिक औसत

80°/66°

गुरु. 31-08

वास्तविक तापमान

86° /65°

ऐतिहासिक औसत

80°/66°

शुक्र. 01-09

वास्तविक तापमान

74° /56°

ऐतिहासिक औसत

80°/66°

शनि. 02-09

वास्तविक तापमान

68° /54°

ऐतिहासिक औसत

79°/65°

रवि. 03-09

वास्तविक तापमान

73° /59°

ऐतिहासिक औसत

79°/65°

सोम. 04-09

वास्तविक तापमान

79° /63°

ऐतिहासिक औसत

79°/65°

मंगल. 05-09

वास्तविक तापमान

81° /68°

ऐतिहासिक औसत

79°/64°

बुध. 06-09

वास्तविक तापमान

74° /62°

ऐतिहासिक औसत

78°/64°

गुरु. 07-09

वास्तविक तापमान

74° /61°

ऐतिहासिक औसत

78°/64°

शुक्र. 08-09

वास्तविक तापमान

75° /59°

ऐतिहासिक औसत

78°/64°

शनि. 09-09

वास्तविक तापमान

72° /56°

ऐतिहासिक औसत

78°/63°

रवि. 10-09

वास्तविक तापमान

75° /57°

ऐतिहासिक औसत

77°/63°

सोम. 11-09

वास्तविक तापमान

80° /56°

ऐतिहासिक औसत

77°/63°

मंगल. 12-09

वास्तविक तापमान

80° /59°

ऐतिहासिक औसत

77°/62°

बुध. 13-09

वास्तविक तापमान

80° /61°

ऐतिहासिक औसत

76°/62°

गुरु. 14-09

वास्तविक तापमान

79° /67°

ऐतिहासिक औसत

76°/62°

शुक्र. 15-09

वास्तविक तापमान

81° /66°

ऐतिहासिक औसत

76°/61°

शनि. 16-09

वास्तविक तापमान

79° /68°

ऐतिहासिक औसत

75°/61°

रवि. 17-09

वास्तविक तापमान

78° /67°

ऐतिहासिक औसत

75°/60°

सोम. 18-09

वास्तविक तापमान

77° /67°

ऐतिहासिक औसत

75°/60°

मंगल. 19-09

वास्तविक तापमान

77° /69°

ऐतिहासिक औसत

74°/60°

बुध. 20-09

वास्तविक तापमान

81° /71°

ऐतिहासिक औसत

74°/59°

गुरु. 21-09

वास्तविक तापमान

81° /71°

ऐतिहासिक औसत

74°/59°

शुक्र. 22-09

वास्तविक तापमान

83° /67°

ऐतिहासिक औसत

73°/58°

शनि. 23-09

वास्तविक तापमान

88° /68°

ऐतिहासिक औसत

73°/58°

रवि. 24-09

वास्तविक तापमान

92° /65°

ऐतिहासिक औसत

72°/58°

सोम. 25-09

वास्तविक तापमान

85° /65°

ऐतिहासिक औसत

72°/57°

मंगल. 26-09

वास्तविक तापमान

78° /67°

ऐतिहासिक औसत

72°/57°

बुध. 27-09

वास्तविक तापमान

87° /69°

ऐतिहासिक औसत

71°/56°

गुरु. 28-09

वास्तविक तापमान

80° /60°

ऐतिहासिक औसत

71°/56°

शुक्र. 29-09

वास्तविक तापमान

69° /54°

ऐतिहासिक औसत

71°/56°

शनि. 30-09

वास्तविक तापमान

67° /54°

ऐतिहासिक औसत

70°/55°

तापमान ग्राफ़ सितम्बर 2017

100 90 80 70 60 50 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
औसत उच्च औसत निम्न रियल उच्च रियल निम्न