, °F
रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

रवि. 30-07

वास्तविक तापमान

85° /63°

ऐतिहासिक औसत

90°/70°

सोम. 31-07

वास्तविक तापमान

87° /58°

ऐतिहासिक औसत

90°/70°

मंगल. 01-08

वास्तविक तापमान

88° /60°

ऐतिहासिक औसत

90°/70°

बुध. 02-08

वास्तविक तापमान

91° /66°

ऐतिहासिक औसत

90°/70°

गुरु. 03-08

वास्तविक तापमान

94° /68°

ऐतिहासिक औसत

90°/70°

शुक्र. 04-08

वास्तविक तापमान

92° /68°

ऐतिहासिक औसत

90°/70°

शनि. 05-08

वास्तविक तापमान

92° /68°

ऐतिहासिक औसत

90°/70°

रवि. 06-08

वास्तविक तापमान

90° /65°

ऐतिहासिक औसत

89°/70°

सोम. 07-08

वास्तविक तापमान

92° /74°

ऐतिहासिक औसत

89°/70°

मंगल. 08-08

वास्तविक तापमान

78° /68°

ऐतिहासिक औसत

89°/69°

बुध. 09-08

वास्तविक तापमान

84° /67°

ऐतिहासिक औसत

89°/69°

गुरु. 10-08

वास्तविक तापमान

88° /63°

ऐतिहासिक औसत

89°/69°

शुक्र. 11-08

वास्तविक तापमान

89° /73°

ऐतिहासिक औसत

89°/69°

शनि. 12-08

वास्तविक तापमान

92° /73°

ऐतिहासिक औसत

89°/69°

रवि. 13-08

वास्तविक तापमान

81° /73°

ऐतिहासिक औसत

89°/69°

सोम. 14-08

वास्तविक तापमान

88° /73°

ऐतिहासिक औसत

89°/69°

मंगल. 15-08

वास्तविक तापमान

91° /76°

ऐतिहासिक औसत

89°/69°

बुध. 16-08

वास्तविक तापमान

92° /74°

ऐतिहासिक औसत

89°/69°

गुरु. 17-08

वास्तविक तापमान

94° /75°

ऐतिहासिक औसत

88°/69°

शुक्र. 18-08

वास्तविक तापमान

98° /75°

ऐतिहासिक औसत

88°/69°

शनि. 19-08

वास्तविक तापमान

92° /73°

ऐतिहासिक औसत

88°/68°

रवि. 20-08

वास्तविक तापमान

95° /71°

ऐतिहासिक औसत

88°/68°

सोम. 21-08

वास्तविक तापमान

93° /71°

ऐतिहासिक औसत

88°/68°

मंगल. 22-08

वास्तविक तापमान

96° /74°

ऐतिहासिक औसत

88°/68°

बुध. 23-08

वास्तविक तापमान

95° /74°

ऐतिहासिक औसत

88°/68°

गुरु. 24-08

वास्तविक तापमान

84° /71°

ऐतिहासिक औसत

88°/68°

शुक्र. 25-08

वास्तविक तापमान

85° /68°

ऐतिहासिक औसत

88°/68°

शनि. 26-08

वास्तविक तापमान

83° /68°

ऐतिहासिक औसत

87°/68°

रवि. 27-08

वास्तविक तापमान

81° /63°

ऐतिहासिक औसत

87°/67°

सोम. 28-08

वास्तविक तापमान

78° /62°

ऐतिहासिक औसत

87°/67°

मंगल. 29-08

वास्तविक तापमान

71° /64°

ऐतिहासिक औसत

87°/67°

बुध. 30-08

वास्तविक तापमान

84° /59°

ऐतिहासिक औसत

87°/67°

गुरु. 31-08

वास्तविक तापमान

87° /69°

ऐतिहासिक औसत

86°/67°

शुक्र. 01-09

वास्तविक तापमान

78° /64°

ऐतिहासिक औसत

86°/66°

शनि. 02-09

वास्तविक तापमान

83° /61°

ऐतिहासिक औसत

86°/66°

तापमान ग्राफ़ अगस्त 2017

110 100 90 80 70 60 50 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
औसत उच्च औसत निम्न रियल उच्च रियल निम्न