, °פ'

מענית לוויין

מפה זו מציגה את תחום האור האינפרא-אדום ומציגה חום יחסי של עצמים. הדמיית אינפרא-אדום שימושית כדי לקבוע מיקום עננים ביום ובלילה. עצמים קרים יותר בהירים יותר ועצמים חמים יותר כהים יותר. היא מציגה את מערכות מזג האוויר והדפוסים שעשויים להשפיע על האזור שלך.
 
+ -
עננים
נמוך גבוה