, °F

MinuteCast® prognoza za Husino

Neće biti oborina još 120 min

 • Sada
 • 14:34
 • 14:44
 • 14:54
 • 15:04
 • 15:14
 • 15:24
 • 15:34
 • 15:44
 • 15:54
 • 16:04
 • 16:24
2:24 2:25 2:26 2:27 2:28 2:29 2:30 2:31 2:32 2:33 2:34 2:35 2:36 2:37 2:38 2:39 2:40 2:41 2:42 2:43 2:44 2:45 2:46 2:47 2:48 2:49 2:50 2:51 2:52 2:53 2:54 2:55 2:56 2:57 2:58 2:59 3:00 3:01 3:02 3:03 3:04 3:05 3:06 3:07 3:08 3:09 3:10 3:11 3:12 3:13 3:14 3:15 3:16 3:17 3:18 3:19 3:20 3:21 3:22 3:23 3:24 3:25 3:26 3:27 3:28 3:29 3:30 3:31 3:32 3:33 3:34 3:35 3:36 3:37 3:38 3:39 3:40 3:41 3:42 3:43 3:44 3:45 3:46 3:47 3:48 3:49 3:50 3:51 3:52 3:53 3:54 3:55 3:56 3:57 3:58 3:59 4:00 4:01 4:02 4:03 4:04 4:05 4:06 4:07 4:08 4:09 4:10 4:11 4:12 4:13 4:14 4:15 4:16 4:17 4:18 4:19 4:20 4:21 4:22 4:23
ažurirano u 14:24
MinuteCast® prikazuje tačno vrijeme početka i završetka, vrstu padavine, kao i njenu jačinu na osnovu vaše tačne lokacije.

Husino Minute by Minute™ vremenska prognoza

 • 14:24

  Neće biti oborina

 • 14:25

  Neće biti oborina

 • 14:26

  Neće biti oborina

 • 14:27

  Neće biti oborina

 • 14:28

  Neće biti oborina

 • 14:29

  Neće biti oborina

 • 14:30

  Neće biti oborina

 • 14:31

  Neće biti oborina

 • 14:32

  Neće biti oborina

 • 14:33

  Neće biti oborina

 • 14:34

  Neće biti oborina

 • 14:35

  Neće biti oborina

 • 14:36

  Neće biti oborina

 • 14:37

  Neće biti oborina

 • 14:38

  Neće biti oborina

 • 14:39

  Neće biti oborina

 • 14:40

  Neće biti oborina

 • 14:41

  Neće biti oborina

 • 14:42

  Neće biti oborina

 • 14:43

  Neće biti oborina

 • 14:44

  Neće biti oborina

 • 14:45

  Neće biti oborina

 • 14:46

  Neće biti oborina

 • 14:47

  Neće biti oborina

 • 14:48

  Neće biti oborina

 • 14:49

  Neće biti oborina

 • 14:50

  Neće biti oborina

 • 14:51

  Neće biti oborina

 • 14:52

  Neće biti oborina

 • 14:53

  Neće biti oborina

 • 14:54

  Neće biti oborina

 • 14:55

  Neće biti oborina

 • 14:56

  Neće biti oborina

 • 14:57

  Neće biti oborina

 • 14:58

  Neće biti oborina

 • 14:59

  Neće biti oborina

 • 15:00

  Neće biti oborina

 • 15:01

  Neće biti oborina

 • 15:02

  Neće biti oborina

 • 15:03

  Neće biti oborina

 • 15:04

  Neće biti oborina

 • 15:05

  Neće biti oborina

 • 15:06

  Neće biti oborina

 • 15:07

  Neće biti oborina

 • 15:08

  Neće biti oborina

 • 15:09

  Neće biti oborina

 • 15:10

  Neće biti oborina

 • 15:11

  Neće biti oborina

 • 15:12

  Neće biti oborina

 • 15:13

  Neće biti oborina

 • 15:14

  Neće biti oborina

 • 15:15

  Neće biti oborina

 • 15:16

  Neće biti oborina

 • 15:17

  Neće biti oborina

 • 15:18

  Neće biti oborina

 • 15:19

  Neće biti oborina

 • 15:20

  Neće biti oborina

 • 15:21

  Neće biti oborina

 • 15:22

  Neće biti oborina

 • 15:23

  Neće biti oborina

 • 15:24

  Neće biti oborina

 • 15:25

  Neće biti oborina

 • 15:26

  Neće biti oborina

 • 15:27

  Neće biti oborina

 • 15:28

  Neće biti oborina

 • 15:29

  Neće biti oborina

 • 15:30

  Neće biti oborina

 • 15:31

  Neće biti oborina

 • 15:32

  Neće biti oborina

 • 15:33

  Neće biti oborina

 • 15:34

  Neće biti oborina

 • 15:35

  Neće biti oborina

 • 15:36

  Neće biti oborina

 • 15:37

  Neće biti oborina

 • 15:38

  Neće biti oborina

 • 15:39

  Neće biti oborina

 • 15:40

  Neće biti oborina

 • 15:41

  Neće biti oborina

 • 15:42

  Neće biti oborina

 • 15:43

  Neće biti oborina

 • 15:44

  Neće biti oborina

 • 15:45

  Neće biti oborina

 • 15:46

  Neće biti oborina

 • 15:47

  Neće biti oborina

 • 15:48

  Neće biti oborina

 • 15:49

  Neće biti oborina

 • 15:50

  Neće biti oborina

 • 15:51

  Neće biti oborina

 • 15:52

  Neće biti oborina

 • 15:53

  Neće biti oborina

 • 15:54

  Neće biti oborina

 • 15:55

  Neće biti oborina

 • 15:56

  Neće biti oborina

 • 15:57

  Neće biti oborina

 • 15:58

  Neće biti oborina

 • 15:59

  Neće biti oborina

 • 16:00

  Neće biti oborina

 • 16:01

  Neće biti oborina

 • 16:02

  Neće biti oborina

 • 16:03

  Neće biti oborina

 • 16:04

  Neće biti oborina

 • 16:05

  Neće biti oborina

 • 16:06

  Neće biti oborina

 • 16:07

  Neće biti oborina

 • 16:08

  Neće biti oborina

 • 16:09

  Neće biti oborina

 • 16:10

  Neće biti oborina

 • 16:11

  Neće biti oborina

 • 16:12

  Neće biti oborina

 • 16:13

  Neće biti oborina

 • 16:14

  Neće biti oborina

 • 16:15

  Neće biti oborina

 • 16:16

  Neće biti oborina

 • 16:17

  Neće biti oborina

 • 16:18

  Neće biti oborina

 • 16:19

  Neće biti oborina

 • 16:20

  Neće biti oborina

 • 16:21

  Neće biti oborina

 • 16:22

  Neće biti oborina

 • 16:23

  Neće biti oborina