, °F

MinuteCast® за Тихуана

Без валежи в следващите 120 мин.

 • Сега
 • 6:19
 • 6:29
 • 6:39
 • 6:49
 • 6:59
 • 7:09
 • 7:19
 • 7:29
 • 7:39
 • 7:49
 • 8:09
6:09 6:10 6:11 6:12 6:13 6:14 6:15 6:16 6:17 6:18 6:19 6:20 6:21 6:22 6:23 6:24 6:25 6:26 6:27 6:28 6:29 6:30 6:31 6:32 6:33 6:34 6:35 6:36 6:37 6:38 6:39 6:40 6:41 6:42 6:43 6:44 6:45 6:46 6:47 6:48 6:49 6:50 6:51 6:52 6:53 6:54 6:55 6:56 6:57 6:58 6:59 7:00 7:01 7:02 7:03 7:04 7:05 7:06 7:07 7:08 7:09 7:10 7:11 7:12 7:13 7:14 7:15 7:16 7:17 7:18 7:19 7:20 7:21 7:22 7:23 7:24 7:25 7:26 7:27 7:28 7:29 7:30 7:31 7:32 7:33 7:34 7:35 7:36 7:37 7:38 7:39 7:40 7:41 7:42 7:43 7:44 7:45 7:46 7:47 7:48 7:49 7:50 7:51 7:52 7:53 7:54 7:55 7:56 7:57 7:58 7:59 8:00 8:01 8:02 8:03 8:04 8:05 8:06 8:07 8:08
актуализ. в 06:09
MinuteCast® показва точно време за начало и край, както и тип на валежите и интензитет, въз основа на точното ви местоположение

Тихуана Minute by Minute™ прогноза за времето

 • 6:09

  Няма валеж

 • 6:10

  Няма валеж

 • 6:11

  Няма валеж

 • 6:12

  Няма валеж

 • 6:13

  Няма валеж

 • 6:14

  Няма валеж

 • 6:15

  Няма валеж

 • 6:16

  Няма валеж

 • 6:17

  Няма валеж

 • 6:18

  Няма валеж

 • 6:19

  Няма валеж

 • 6:20

  Няма валеж

 • 6:21

  Няма валеж

 • 6:22

  Няма валеж

 • 6:23

  Няма валеж

 • 6:24

  Няма валеж

 • 6:25

  Няма валеж

 • 6:26

  Няма валеж

 • 6:27

  Няма валеж

 • 6:28

  Няма валеж

 • 6:29

  Няма валеж

 • 6:30

  Няма валеж

 • 6:31

  Няма валеж

 • 6:32

  Няма валеж

 • 6:33

  Няма валеж

 • 6:34

  Няма валеж

 • 6:35

  Няма валеж

 • 6:36

  Няма валеж

 • 6:37

  Няма валеж

 • 6:38

  Няма валеж

 • 6:39

  Няма валеж

 • 6:40

  Няма валеж

 • 6:41

  Няма валеж

 • 6:42

  Няма валеж

 • 6:43

  Няма валеж

 • 6:44

  Няма валеж

 • 6:45

  Няма валеж

 • 6:46

  Няма валеж

 • 6:47

  Няма валеж

 • 6:48

  Няма валеж

 • 6:49

  Няма валеж

 • 6:50

  Няма валеж

 • 6:51

  Няма валеж

 • 6:52

  Няма валеж

 • 6:53

  Няма валеж

 • 6:54

  Няма валеж

 • 6:55

  Няма валеж

 • 6:56

  Няма валеж

 • 6:57

  Няма валеж

 • 6:58

  Няма валеж

 • 6:59

  Няма валеж

 • 7:00

  Няма валеж

 • 7:01

  Няма валеж

 • 7:02

  Няма валеж

 • 7:03

  Няма валеж

 • 7:04

  Няма валеж

 • 7:05

  Няма валеж

 • 7:06

  Няма валеж

 • 7:07

  Няма валеж

 • 7:08

  Няма валеж

 • 7:09

  Няма валеж

 • 7:10

  Няма валеж

 • 7:11

  Няма валеж

 • 7:12

  Няма валеж

 • 7:13

  Няма валеж

 • 7:14

  Няма валеж

 • 7:15

  Няма валеж

 • 7:16

  Няма валеж

 • 7:17

  Няма валеж

 • 7:18

  Няма валеж

 • 7:19

  Няма валеж

 • 7:20

  Няма валеж

 • 7:21

  Няма валеж

 • 7:22

  Няма валеж

 • 7:23

  Няма валеж

 • 7:24

  Няма валеж

 • 7:25

  Няма валеж

 • 7:26

  Няма валеж

 • 7:27

  Няма валеж

 • 7:28

  Няма валеж

 • 7:29

  Няма валеж

 • 7:30

  Няма валеж

 • 7:31

  Няма валеж

 • 7:32

  Няма валеж

 • 7:33

  Няма валеж

 • 7:34

  Няма валеж

 • 7:35

  Няма валеж

 • 7:36

  Няма валеж

 • 7:37

  Няма валеж

 • 7:38

  Няма валеж

 • 7:39

  Няма валеж

 • 7:40

  Няма валеж

 • 7:41

  Няма валеж

 • 7:42

  Няма валеж

 • 7:43

  Няма валеж

 • 7:44

  Няма валеж

 • 7:45

  Няма валеж

 • 7:46

  Няма валеж

 • 7:47

  Няма валеж

 • 7:48

  Няма валеж

 • 7:49

  Няма валеж

 • 7:50

  Няма валеж

 • 7:51

  Няма валеж

 • 7:52

  Няма валеж

 • 7:53

  Няма валеж

 • 7:54

  Няма валеж

 • 7:55

  Няма валеж

 • 7:56

  Няма валеж

 • 7:57

  Няма валеж

 • 7:58

  Няма валеж

 • 7:59

  Няма валеж

 • 8:00

  Няма валеж

 • 8:01

  Няма валеж

 • 8:02

  Няма валеж

 • 8:03

  Няма валеж

 • 8:04

  Няма валеж

 • 8:05

  Няма валеж

 • 8:06

  Няма валеж

 • 8:07

  Няма валеж

 • 8:08

  Няма валеж