Get AccuWeather alerts right in your browser!
Enable Notifications
           , °F

MinuteCast® за Каменар

Без валежи в следващите 120 мин.

 • Сега
 • 9:43
 • 9:53
 • 10:03
 • 10:13
 • 10:23
 • 10:33
 • 10:43
 • 10:53
 • 11:03
 • 11:13
 • 11:33
9:33 9:34 9:35 9:36 9:37 9:38 9:39 9:40 9:41 9:42 9:43 9:44 9:45 9:46 9:47 9:48 9:49 9:50 9:51 9:52 9:53 9:54 9:55 9:56 9:57 9:58 9:59 10:00 10:01 10:02 10:03 10:04 10:05 10:06 10:07 10:08 10:09 10:10 10:11 10:12 10:13 10:14 10:15 10:16 10:17 10:18 10:19 10:20 10:21 10:22 10:23 10:24 10:25 10:26 10:27 10:28 10:29 10:30 10:31 10:32 10:33 10:34 10:35 10:36 10:37 10:38 10:39 10:40 10:41 10:42 10:43 10:44 10:45 10:46 10:47 10:48 10:49 10:50 10:51 10:52 10:53 10:54 10:55 10:56 10:57 10:58 10:59 11:00 11:01 11:02 11:03 11:04 11:05 11:06 11:07 11:08 11:09 11:10 11:11 11:12 11:13 11:14 11:15 11:16 11:17 11:18 11:19 11:20 11:21 11:22 11:23 11:24 11:25 11:26 11:27 11:28 11:29 11:30 11:31 11:32
актуализ. в 09:33
MinuteCast® показва точно време за начало и край, както и тип на валежите и интензитет, въз основа на точното ви местоположение

Каменар Minute by Minute™ прогноза за времето

 • 9:33

  Няма валеж

 • 9:34

  Няма валеж

 • 9:35

  Няма валеж

 • 9:36

  Няма валеж

 • 9:37

  Няма валеж

 • 9:38

  Няма валеж

 • 9:39

  Няма валеж

 • 9:40

  Няма валеж

 • 9:41

  Няма валеж

 • 9:42

  Няма валеж

 • 9:43

  Няма валеж

 • 9:44

  Няма валеж

 • 9:45

  Няма валеж

 • 9:46

  Няма валеж

 • 9:47

  Няма валеж

 • 9:48

  Няма валеж

 • 9:49

  Няма валеж

 • 9:50

  Няма валеж

 • 9:51

  Няма валеж

 • 9:52

  Няма валеж

 • 9:53

  Няма валеж

 • 9:54

  Няма валеж

 • 9:55

  Няма валеж

 • 9:56

  Няма валеж

 • 9:57

  Няма валеж

 • 9:58

  Няма валеж

 • 9:59

  Няма валеж

 • 10:00

  Няма валеж

 • 10:01

  Няма валеж

 • 10:02

  Няма валеж

 • 10:03

  Няма валеж

 • 10:04

  Няма валеж

 • 10:05

  Няма валеж

 • 10:06

  Няма валеж

 • 10:07

  Няма валеж

 • 10:08

  Няма валеж

 • 10:09

  Няма валеж

 • 10:10

  Няма валеж

 • 10:11

  Няма валеж

 • 10:12

  Няма валеж

 • 10:13

  Няма валеж

 • 10:14

  Няма валеж

 • 10:15

  Няма валеж

 • 10:16

  Няма валеж

 • 10:17

  Няма валеж

 • 10:18

  Няма валеж

 • 10:19

  Няма валеж

 • 10:20

  Няма валеж

 • 10:21

  Няма валеж

 • 10:22

  Няма валеж

 • 10:23

  Няма валеж

 • 10:24

  Няма валеж

 • 10:25

  Няма валеж

 • 10:26

  Няма валеж

 • 10:27

  Няма валеж

 • 10:28

  Няма валеж

 • 10:29

  Няма валеж

 • 10:30

  Няма валеж

 • 10:31

  Няма валеж

 • 10:32

  Няма валеж

 • 10:33

  Няма валеж

 • 10:34

  Няма валеж

 • 10:35

  Няма валеж

 • 10:36

  Няма валеж

 • 10:37

  Няма валеж

 • 10:38

  Няма валеж

 • 10:39

  Няма валеж

 • 10:40

  Няма валеж

 • 10:41

  Няма валеж

 • 10:42

  Няма валеж

 • 10:43

  Няма валеж

 • 10:44

  Няма валеж

 • 10:45

  Няма валеж

 • 10:46

  Няма валеж

 • 10:47

  Няма валеж

 • 10:48

  Няма валеж

 • 10:49

  Няма валеж

 • 10:50

  Няма валеж

 • 10:51

  Няма валеж

 • 10:52

  Няма валеж

 • 10:53

  Няма валеж

 • 10:54

  Няма валеж

 • 10:55

  Няма валеж

 • 10:56

  Няма валеж

 • 10:57

  Няма валеж

 • 10:58

  Няма валеж

 • 10:59

  Няма валеж

 • 11:00

  Няма валеж

 • 11:01

  Няма валеж

 • 11:02

  Няма валеж

 • 11:03

  Няма валеж

 • 11:04

  Няма валеж

 • 11:05

  Няма валеж

 • 11:06

  Няма валеж

 • 11:07

  Няма валеж

 • 11:08

  Няма валеж

 • 11:09

  Няма валеж

 • 11:10

  Няма валеж

 • 11:11

  Няма валеж

 • 11:12

  Няма валеж

 • 11:13

  Няма валеж

 • 11:14

  Няма валеж

 • 11:15

  Няма валеж

 • 11:16

  Няма валеж

 • 11:17

  Няма валеж

 • 11:18

  Няма валеж

 • 11:19

  Няма валеж

 • 11:20

  Няма валеж

 • 11:21

  Няма валеж

 • 11:22

  Няма валеж

 • 11:23

  Няма валеж

 • 11:24

  Няма валеж

 • 11:25

  Няма валеж

 • 11:26

  Няма валеж

 • 11:27

  Няма валеж

 • 11:28

  Няма валеж

 • 11:29

  Няма валеж

 • 11:30

  Няма валеж

 • 11:31

  Няма валеж

 • 11:32

  Няма валеж