Get AccuWeather alerts right in your browser!
Enable Notifications
           , °F

MinuteCast® за Бойчиновци

Без валежи в следващите 120 мин.

 • Сега
 • 20:49
 • 20:59
 • 21:09
 • 21:19
 • 21:29
 • 21:39
 • 21:49
 • 21:59
 • 22:09
 • 22:19
 • 22:39
8:39 8:40 8:41 8:42 8:43 8:44 8:45 8:46 8:47 8:48 8:49 8:50 8:51 8:52 8:53 8:54 8:55 8:56 8:57 8:58 8:59 9:00 9:01 9:02 9:03 9:04 9:05 9:06 9:07 9:08 9:09 9:10 9:11 9:12 9:13 9:14 9:15 9:16 9:17 9:18 9:19 9:20 9:21 9:22 9:23 9:24 9:25 9:26 9:27 9:28 9:29 9:30 9:31 9:32 9:33 9:34 9:35 9:36 9:37 9:38 9:39 9:40 9:41 9:42 9:43 9:44 9:45 9:46 9:47 9:48 9:49 9:50 9:51 9:52 9:53 9:54 9:55 9:56 9:57 9:58 9:59 10:00 10:01 10:02 10:03 10:04 10:05 10:06 10:07 10:08 10:09 10:10 10:11 10:12 10:13 10:14 10:15 10:16 10:17 10:18 10:19 10:20 10:21 10:22 10:23 10:24 10:25 10:26 10:27 10:28 10:29 10:30 10:31 10:32 10:33 10:34 10:35 10:36 10:37 10:38
актуализ. в 20:39
MinuteCast® показва точно време за начало и край, както и тип на валежите и интензитет, въз основа на точното ви местоположение

Бойчиновци Minute by Minute™ прогноза за времето

 • 20:39

  Няма валеж

 • 20:40

  Няма валеж

 • 20:41

  Няма валеж

 • 20:42

  Няма валеж

 • 20:43

  Няма валеж

 • 20:44

  Няма валеж

 • 20:45

  Няма валеж

 • 20:46

  Няма валеж

 • 20:47

  Няма валеж

 • 20:48

  Няма валеж

 • 20:49

  Няма валеж

 • 20:50

  Няма валеж

 • 20:51

  Няма валеж

 • 20:52

  Няма валеж

 • 20:53

  Няма валеж

 • 20:54

  Няма валеж

 • 20:55

  Няма валеж

 • 20:56

  Няма валеж

 • 20:57

  Няма валеж

 • 20:58

  Няма валеж

 • 20:59

  Няма валеж

 • 21:00

  Няма валеж

 • 21:01

  Няма валеж

 • 21:02

  Няма валеж

 • 21:03

  Няма валеж

 • 21:04

  Няма валеж

 • 21:05

  Няма валеж

 • 21:06

  Няма валеж

 • 21:07

  Няма валеж

 • 21:08

  Няма валеж

 • 21:09

  Няма валеж

 • 21:10

  Няма валеж

 • 21:11

  Няма валеж

 • 21:12

  Няма валеж

 • 21:13

  Няма валеж

 • 21:14

  Няма валеж

 • 21:15

  Няма валеж

 • 21:16

  Няма валеж

 • 21:17

  Няма валеж

 • 21:18

  Няма валеж

 • 21:19

  Няма валеж

 • 21:20

  Няма валеж

 • 21:21

  Няма валеж

 • 21:22

  Няма валеж

 • 21:23

  Няма валеж

 • 21:24

  Няма валеж

 • 21:25

  Няма валеж

 • 21:26

  Няма валеж

 • 21:27

  Няма валеж

 • 21:28

  Няма валеж

 • 21:29

  Няма валеж

 • 21:30

  Няма валеж

 • 21:31

  Няма валеж

 • 21:32

  Няма валеж

 • 21:33

  Няма валеж

 • 21:34

  Няма валеж

 • 21:35

  Няма валеж

 • 21:36

  Няма валеж

 • 21:37

  Няма валеж

 • 21:38

  Няма валеж

 • 21:39

  Няма валеж

 • 21:40

  Няма валеж

 • 21:41

  Няма валеж

 • 21:42

  Няма валеж

 • 21:43

  Няма валеж

 • 21:44

  Няма валеж

 • 21:45

  Няма валеж

 • 21:46

  Няма валеж

 • 21:47

  Няма валеж

 • 21:48

  Няма валеж

 • 21:49

  Няма валеж

 • 21:50

  Няма валеж

 • 21:51

  Няма валеж

 • 21:52

  Няма валеж

 • 21:53

  Няма валеж

 • 21:54

  Няма валеж

 • 21:55

  Няма валеж

 • 21:56

  Няма валеж

 • 21:57

  Няма валеж

 • 21:58

  Няма валеж

 • 21:59

  Няма валеж

 • 22:00

  Няма валеж

 • 22:01

  Няма валеж

 • 22:02

  Няма валеж

 • 22:03

  Няма валеж

 • 22:04

  Няма валеж

 • 22:05

  Няма валеж

 • 22:06

  Няма валеж

 • 22:07

  Няма валеж

 • 22:08

  Няма валеж

 • 22:09

  Няма валеж

 • 22:10

  Няма валеж

 • 22:11

  Няма валеж

 • 22:12

  Няма валеж

 • 22:13

  Няма валеж

 • 22:14

  Няма валеж

 • 22:15

  Няма валеж

 • 22:16

  Няма валеж

 • 22:17

  Няма валеж

 • 22:18

  Няма валеж

 • 22:19

  Няма валеж

 • 22:20

  Няма валеж

 • 22:21

  Няма валеж

 • 22:22

  Няма валеж

 • 22:23

  Няма валеж

 • 22:24

  Няма валеж

 • 22:25

  Няма валеж

 • 22:26

  Няма валеж

 • 22:27

  Няма валеж

 • 22:28

  Няма валеж

 • 22:29

  Няма валеж

 • 22:30

  Няма валеж

 • 22:31

  Няма валеж

 • 22:32

  Няма валеж

 • 22:33

  Няма валеж

 • 22:34

  Няма валеж

 • 22:35

  Няма валеж

 • 22:36

  Няма валеж

 • 22:37

  Няма валеж

 • 22:38

  Няма валеж