, °F

MinuteCast® за Ботевград

Без валежи в следващите 120 мин.

 • Сега
 • 12:02
 • 12:12
 • 12:22
 • 12:32
 • 12:42
 • 12:52
 • 13:02
 • 13:12
 • 13:22
 • 13:32
 • 13:52
11:52 11:53 11:54 11:55 11:56 11:57 11:58 11:59 12:00 12:01 12:02 12:03 12:04 12:05 12:06 12:07 12:08 12:09 12:10 12:11 12:12 12:13 12:14 12:15 12:16 12:17 12:18 12:19 12:20 12:21 12:22 12:23 12:24 12:25 12:26 12:27 12:28 12:29 12:30 12:31 12:32 12:33 12:34 12:35 12:36 12:37 12:38 12:39 12:40 12:41 12:42 12:43 12:44 12:45 12:46 12:47 12:48 12:49 12:50 12:51 12:52 12:53 12:54 12:55 12:56 12:57 12:58 12:59 1:00 1:01 1:02 1:03 1:04 1:05 1:06 1:07 1:08 1:09 1:10 1:11 1:12 1:13 1:14 1:15 1:16 1:17 1:18 1:19 1:20 1:21 1:22 1:23 1:24 1:25 1:26 1:27 1:28 1:29 1:30 1:31 1:32 1:33 1:34 1:35 1:36 1:37 1:38 1:39 1:40 1:41 1:42 1:43 1:44 1:45 1:46 1:47 1:48 1:49 1:50 1:51
актуализ. в 11:52
MinuteCast® показва точно време за начало и край, както и тип на валежите и интензитет, въз основа на точното ви местоположение

Ботевград Minute by Minute™ прогноза за времето

 • 11:52

  Няма валеж

 • 11:53

  Няма валеж

 • 11:54

  Няма валеж

 • 11:55

  Няма валеж

 • 11:56

  Няма валеж

 • 11:57

  Няма валеж

 • 11:58

  Няма валеж

 • 11:59

  Няма валеж

 • 12:00

  Няма валеж

 • 12:01

  Няма валеж

 • 12:02

  Няма валеж

 • 12:03

  Няма валеж

 • 12:04

  Няма валеж

 • 12:05

  Няма валеж

 • 12:06

  Няма валеж

 • 12:07

  Няма валеж

 • 12:08

  Няма валеж

 • 12:09

  Няма валеж

 • 12:10

  Няма валеж

 • 12:11

  Няма валеж

 • 12:12

  Няма валеж

 • 12:13

  Няма валеж

 • 12:14

  Няма валеж

 • 12:15

  Няма валеж

 • 12:16

  Няма валеж

 • 12:17

  Няма валеж

 • 12:18

  Няма валеж

 • 12:19

  Няма валеж

 • 12:20

  Няма валеж

 • 12:21

  Няма валеж

 • 12:22

  Няма валеж

 • 12:23

  Няма валеж

 • 12:24

  Няма валеж

 • 12:25

  Няма валеж

 • 12:26

  Няма валеж

 • 12:27

  Няма валеж

 • 12:28

  Няма валеж

 • 12:29

  Няма валеж

 • 12:30

  Няма валеж

 • 12:31

  Няма валеж

 • 12:32

  Няма валеж

 • 12:33

  Няма валеж

 • 12:34

  Няма валеж

 • 12:35

  Няма валеж

 • 12:36

  Няма валеж

 • 12:37

  Няма валеж

 • 12:38

  Няма валеж

 • 12:39

  Няма валеж

 • 12:40

  Няма валеж

 • 12:41

  Няма валеж

 • 12:42

  Няма валеж

 • 12:43

  Няма валеж

 • 12:44

  Няма валеж

 • 12:45

  Няма валеж

 • 12:46

  Няма валеж

 • 12:47

  Няма валеж

 • 12:48

  Няма валеж

 • 12:49

  Няма валеж

 • 12:50

  Няма валеж

 • 12:51

  Няма валеж

 • 12:52

  Няма валеж

 • 12:53

  Няма валеж

 • 12:54

  Няма валеж

 • 12:55

  Няма валеж

 • 12:56

  Няма валеж

 • 12:57

  Няма валеж

 • 12:58

  Няма валеж

 • 12:59

  Няма валеж

 • 13:00

  Няма валеж

 • 13:01

  Няма валеж

 • 13:02

  Няма валеж

 • 13:03

  Няма валеж

 • 13:04

  Няма валеж

 • 13:05

  Няма валеж

 • 13:06

  Няма валеж

 • 13:07

  Няма валеж

 • 13:08

  Няма валеж

 • 13:09

  Няма валеж

 • 13:10

  Няма валеж

 • 13:11

  Няма валеж

 • 13:12

  Няма валеж

 • 13:13

  Няма валеж

 • 13:14

  Няма валеж

 • 13:15

  Няма валеж

 • 13:16

  Няма валеж

 • 13:17

  Няма валеж

 • 13:18

  Няма валеж

 • 13:19

  Няма валеж

 • 13:20

  Няма валеж

 • 13:21

  Няма валеж

 • 13:22

  Няма валеж

 • 13:23

  Няма валеж

 • 13:24

  Няма валеж

 • 13:25

  Няма валеж

 • 13:26

  Няма валеж

 • 13:27

  Няма валеж

 • 13:28

  Няма валеж

 • 13:29

  Няма валеж

 • 13:30

  Няма валеж

 • 13:31

  Няма валеж

 • 13:32

  Няма валеж

 • 13:33

  Няма валеж

 • 13:34

  Няма валеж

 • 13:35

  Няма валеж

 • 13:36

  Няма валеж

 • 13:37

  Няма валеж

 • 13:38

  Няма валеж

 • 13:39

  Няма валеж

 • 13:40

  Няма валеж

 • 13:41

  Няма валеж

 • 13:42

  Няма валеж

 • 13:43

  Няма валеж

 • 13:44

  Няма валеж

 • 13:45

  Няма валеж

 • 13:46

  Няма валеж

 • 13:47

  Няма валеж

 • 13:48

  Няма валеж

 • 13:49

  Няма валеж

 • 13:50

  Няма валеж

 • 13:51

  Няма валеж