, °F

MinuteCast® за Бачево

Без валежи в следващите 120 мин.

 • Сега
 • 0:06
 • 0:16
 • 0:26
 • 0:36
 • 0:46
 • 0:56
 • 1:06
 • 1:16
 • 1:26
 • 1:36
 • 1:56
11:56 11:57 11:58 11:59 12:00 12:01 12:02 12:03 12:04 12:05 12:06 12:07 12:08 12:09 12:10 12:11 12:12 12:13 12:14 12:15 12:16 12:17 12:18 12:19 12:20 12:21 12:22 12:23 12:24 12:25 12:26 12:27 12:28 12:29 12:30 12:31 12:32 12:33 12:34 12:35 12:36 12:37 12:38 12:39 12:40 12:41 12:42 12:43 12:44 12:45 12:46 12:47 12:48 12:49 12:50 12:51 12:52 12:53 12:54 12:55 12:56 12:57 12:58 12:59 1:00 1:01 1:02 1:03 1:04 1:05 1:06 1:07 1:08 1:09 1:10 1:11 1:12 1:13 1:14 1:15 1:16 1:17 1:18 1:19 1:20 1:21 1:22 1:23 1:24 1:25 1:26 1:27 1:28 1:29 1:30 1:31 1:32 1:33 1:34 1:35 1:36 1:37 1:38 1:39 1:40 1:41 1:42 1:43 1:44 1:45 1:46 1:47 1:48 1:49 1:50 1:51 1:52 1:53 1:54 1:55
актуализ. в 23:56
MinuteCast® показва точно време за начало и край, както и тип на валежите и интензитет, въз основа на точното ви местоположение

Бачево Minute by Minute™ прогноза за времето

 • 23:56

  Няма валеж

 • 23:57

  Няма валеж

 • 23:58

  Няма валеж

 • 23:59

  Няма валеж

 • 0:00

  Няма валеж

 • 0:01

  Няма валеж

 • 0:02

  Няма валеж

 • 0:03

  Няма валеж

 • 0:04

  Няма валеж

 • 0:05

  Няма валеж

 • 0:06

  Няма валеж

 • 0:07

  Няма валеж

 • 0:08

  Няма валеж

 • 0:09

  Няма валеж

 • 0:10

  Няма валеж

 • 0:11

  Няма валеж

 • 0:12

  Няма валеж

 • 0:13

  Няма валеж

 • 0:14

  Няма валеж

 • 0:15

  Няма валеж

 • 0:16

  Няма валеж

 • 0:17

  Няма валеж

 • 0:18

  Няма валеж

 • 0:19

  Няма валеж

 • 0:20

  Няма валеж

 • 0:21

  Няма валеж

 • 0:22

  Няма валеж

 • 0:23

  Няма валеж

 • 0:24

  Няма валеж

 • 0:25

  Няма валеж

 • 0:26

  Няма валеж

 • 0:27

  Няма валеж

 • 0:28

  Няма валеж

 • 0:29

  Няма валеж

 • 0:30

  Няма валеж

 • 0:31

  Няма валеж

 • 0:32

  Няма валеж

 • 0:33

  Няма валеж

 • 0:34

  Няма валеж

 • 0:35

  Няма валеж

 • 0:36

  Няма валеж

 • 0:37

  Няма валеж

 • 0:38

  Няма валеж

 • 0:39

  Няма валеж

 • 0:40

  Няма валеж

 • 0:41

  Няма валеж

 • 0:42

  Няма валеж

 • 0:43

  Няма валеж

 • 0:44

  Няма валеж

 • 0:45

  Няма валеж

 • 0:46

  Няма валеж

 • 0:47

  Няма валеж

 • 0:48

  Няма валеж

 • 0:49

  Няма валеж

 • 0:50

  Няма валеж

 • 0:51

  Няма валеж

 • 0:52

  Няма валеж

 • 0:53

  Няма валеж

 • 0:54

  Няма валеж

 • 0:55

  Няма валеж

 • 0:56

  Няма валеж

 • 0:57

  Няма валеж

 • 0:58

  Няма валеж

 • 0:59

  Няма валеж

 • 1:00

  Няма валеж

 • 1:01

  Няма валеж

 • 1:02

  Няма валеж

 • 1:03

  Няма валеж

 • 1:04

  Няма валеж

 • 1:05

  Няма валеж

 • 1:06

  Няма валеж

 • 1:07

  Няма валеж

 • 1:08

  Няма валеж

 • 1:09

  Няма валеж

 • 1:10

  Няма валеж

 • 1:11

  Няма валеж

 • 1:12

  Няма валеж

 • 1:13

  Няма валеж

 • 1:14

  Няма валеж

 • 1:15

  Няма валеж

 • 1:16

  Няма валеж

 • 1:17

  Няма валеж

 • 1:18

  Няма валеж

 • 1:19

  Няма валеж

 • 1:20

  Няма валеж

 • 1:21

  Няма валеж

 • 1:22

  Няма валеж

 • 1:23

  Няма валеж

 • 1:24

  Няма валеж

 • 1:25

  Няма валеж

 • 1:26

  Няма валеж

 • 1:27

  Няма валеж

 • 1:28

  Няма валеж

 • 1:29

  Няма валеж

 • 1:30

  Няма валеж

 • 1:31

  Няма валеж

 • 1:32

  Няма валеж

 • 1:33

  Няма валеж

 • 1:34

  Няма валеж

 • 1:35

  Няма валеж

 • 1:36

  Няма валеж

 • 1:37

  Няма валеж

 • 1:38

  Няма валеж

 • 1:39

  Няма валеж

 • 1:40

  Няма валеж

 • 1:41

  Няма валеж

 • 1:42

  Няма валеж

 • 1:43

  Няма валеж

 • 1:44

  Няма валеж

 • 1:45

  Няма валеж

 • 1:46

  Няма валеж

 • 1:47

  Няма валеж

 • 1:48

  Няма валеж

 • 1:49

  Няма валеж

 • 1:50

  Няма валеж

 • 1:51

  Няма валеж

 • 1:52

  Няма валеж

 • 1:53

  Няма валеж

 • 1:54

  Няма валеж

 • 1:55

  Няма валеж