Get AccuWeather alerts right in your browser!
Enable Notifications
           , °F

Bab Jaliyah Peyk

Bu xəritə işığın infra-qırmızı diapazonunu və obyektlərin nisbi istiliyini əks etdirir. İnfra-qırmızı təsvirlər həm gündüz, həm də gecə vaxtı buludları aşkar etmək üçün yaxşı vasitədir. Nisbətən soyuq obyektlər daha parlaq, nisbətən isti obyektlər isə tünddürlər. Xəritədə ərazinizə təsir edə bilən meteoroloji vəziyyət və hava şəraiti nümayiş etdirilir.
 
+ -
Buludlar
Aşağı Yüksək

İrak Xəritələr