Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Thg3 1

Nắng
24° T 19°

TB trong lịch sử

22° T 16°

2

Nắng
24° T 19°

TB trong lịch sử

22° T 16°

3

Nắng
23° T 19°

TB trong lịch sử

22° T 16°

4

Nắng nhẹ
22° T 19°

TB trong lịch sử

22° T 16°

5

Nắng đẹp
24° T 19°

TB trong lịch sử

22° T 16°

6

Nắng đẹp
23° T 14°

TB trong lịch sử

22° T 16°

7

Lạnh hơn
18° T 14°

TB trong lịch sử

22° T 16°

8

Khả năng có mưa
17° T 14°

TB trong lịch sử

23° T 16°

9

Khả năng có mưa
17° T 14°

TB trong lịch sử

23° T 17°

10

Có thể mưa rào
17° T 13°

TB trong lịch sử

23° T 17°

11

Đôi lúc có mưa
17° T 14°

TB trong lịch sử

23° T 17°

12

Ấm hơn
23° T 19°

TB trong lịch sử

23° T 17°

13

TB trong lịch sử

23° T 17°

14

TB trong lịch sử

23° T 17°

15

TB trong lịch sử

23° T 17°

16

TB trong lịch sử

23° T 17°

17

TB trong lịch sử

24° T 17°

18

TB trong lịch sử

24° T 17°

19

TB trong lịch sử

24° T 18°

20

TB trong lịch sử

24° T 18°

21

TB trong lịch sử

24° T 18°

22

TB trong lịch sử

24° T 18°

23

TB trong lịch sử

24° T 18°

24

TB trong lịch sử

24° T 18°

25

TB trong lịch sử

25° T 18°

26

TB trong lịch sử

25° T 18°

27

TB trong lịch sử

25° T 18°

28

TB trong lịch sử

25° T 19°

29

TB trong lịch sử

25° T 19°

30

TB trong lịch sử

25° T 19°

31

TB trong lịch sử

26° T 19°

Thg4 1

TB trong lịch sử

26° T 19°

2

TB trong lịch sử

26° T 19°

3

TB trong lịch sử

26° T 19°

4

TB trong lịch sử

26° T 19°

Biểu đồ nhiệt độ Tháng Ba 2015