Malaysia Thời tiết

Malaysia Bản đồ thời tiết

Alor Setar

8:42ch MYT

90°

 • RealFeel® 107°
 • Gió: 8dặm/giờ ĐĐB
 • Lượng mưa: 0 inch

Ampang Jaya

8:42ch MYT

90°

 • RealFeel® 107°
 • Gió: 2dặm/giờ BTB
 • Lượng mưa: 0 inch

George Town

8:42ch MYT

88°

 • RealFeel® 114°
 • Gió: 4dặm/giờ T
 • Lượng mưa: 0 inch

Ipoh

8:42ch MYT

84°

 • RealFeel® 104°
 • Gió: 4dặm/giờ B
 • Lượng mưa: 0 inch

Johor Bahru

8:21ch MYT

90°

 • RealFeel® 99°
 • Gió: 5dặm/giờ ĐĐB
 • Lượng mưa: 0 inch

Kota Bharu

8:42ch MYT

88°

 • RealFeel® 110°
 • Gió: 6dặm/giờ ĐĐN
 • Lượng mưa: 0 inch

Kota Kinabalu

8:42ch MYT

88°

 • RealFeel® 114°
 • Gió: 2dặm/giờ T
 • Lượng mưa: 0 inch

Kuala Lumpur

8:42ch MYT

90°

 • RealFeel® 107°
 • Gió: 2dặm/giờ BTB
 • Lượng mưa: 0 inch

Kuala Terengganu

8:42ch MYT

88°

 • RealFeel® 111°
 • Gió: 5dặm/giờ ĐĐB
 • Lượng mưa: 0 inch

Kuantan

8:42ch MYT

86°

 • RealFeel® 111°
 • Gió: 4dặm/giờ BĐB
 • Lượng mưa: 0 inch

Kuching

8:42ch MYT

88°

 • RealFeel® 111°
 • Gió: 4dặm/giờ T
 • Lượng mưa: 0 inch

Melaka

8:42ch MYT

86°

 • RealFeel® 110°
 • Gió: 4dặm/giờ ĐB
 • Lượng mưa: 0 inch

Pelabuhan Klang

8:42ch MYT

90°

 • RealFeel® 106°
 • Gió: 2dặm/giờ BTB
 • Lượng mưa: 0 inch

Petaling Jaya

8:42ch MYT

90°

 • RealFeel® 107°
 • Gió: 2dặm/giờ BTB
 • Lượng mưa: 0 inch

Sandakan

8:42ch MYT

86°

 • RealFeel® 108°
 • Gió: 6dặm/giờ ĐB
 • Lượng mưa: 0 inch

Seremban

8:42ch MYT

88°

 • RealFeel® 111°
 • Gió: 2dặm/giờ NTN
 • Lượng mưa: 0 inch

Shah Alam

8:42ch MYT

90°

 • RealFeel® 106°
 • Gió: 2dặm/giờ BTB
 • Lượng mưa: 0 inch

Sibu

8:42ch MYT

88°

 • RealFeel® 111°
 • Gió: 2dặm/giờ T
 • Lượng mưa: 0 inch

Sungai Petani

8:42ch MYT

88°

 • RealFeel® 114°
 • Gió: 4dặm/giờ T
 • Lượng mưa: 0 inch

Taiping

8:42ch MYT

89°

 • RealFeel® 107°
 • Gió: 2dặm/giờ TTB
 • Lượng mưa: 0.06 inch

Malaysia Điều kiện thời tiết