Malaysia
           , °F

Địa điểm gần đây của tôi

Malaysia Thời tiết

Malaysia Bản đồ thời tiết

X

Alor Setar

2:42ch MYT

75°
 • RealFeel® 82°
 • Gió: 4dặm/giờ B
 • Lượng mưa: 0 inch
X

Ampang Jaya

2:22ch MYT

75°
 • RealFeel® 80°
 • Gió: 6dặm/giờ N
 • Lượng mưa: 0.02 inch
X

George Town

2:22ch MYT

75°
 • RealFeel® 84°
 • Gió: 6dặm/giờ ĐB
 • Lượng mưa: 0 inch
X

Ipoh

2:22ch MYT

77°
 • RealFeel® 87°
 • Gió: 2dặm/giờ TN
 • Lượng mưa: 0 inch
X

Johor Bahru

2:22ch MYT

79°
 • RealFeel® 86°
 • Gió: 4dặm/giờ TTN
 • Lượng mưa: 0.01 inch
X

Kota Bharu

2:42ch MYT

77°
 • RealFeel® 80°
 • Gió: 7dặm/giờ NTN
 • Lượng mưa: 0.12 inch
X

Kota Kinabalu

2:22ch MYT

77°
 • RealFeel® 83°
 • Gió: 5dặm/giờ NĐN
 • Lượng mưa: 0 inch
X

Kuala Lumpur

2:42ch MYT

75°
 • RealFeel® 80°
 • Gió: 6dặm/giờ N
 • Lượng mưa: 0.02 inch
X

Kuala Terengganu

2:22ch MYT

75°
 • RealFeel® 81°
 • Gió: 4dặm/giờ NTN
 • Lượng mưa: 0.02 inch
X

Kuantan

2:42ch MYT

75°
 • RealFeel® 83°
 • Gió: 0dặm/giờ
 • Lượng mưa: 0.02 inch
X

Kuching

2:42ch MYT

75°
 • RealFeel® 86°
 • Gió: 0dặm/giờ
 • Lượng mưa: 0 inch
X

Melaka

2:22ch MYT

75°
 • RealFeel® 83°
 • Gió: 1dặm/giờ BĐB
 • Lượng mưa: 0 inch
X

Pelabuhan Klang

2:42ch MYT

75°
 • RealFeel® 80°
 • Gió: 6dặm/giờ N
 • Lượng mưa: 0.02 inch
X

Petaling Jaya

2:42ch MYT

75°
 • RealFeel® 80°
 • Gió: 6dặm/giờ N
 • Lượng mưa: 0.02 inch
X

Sandakan

2:42ch MYT

77°
 • RealFeel® 86°
 • Gió: 4dặm/giờ TTN
 • Lượng mưa: 0 inch
X

Seremban

2:42ch MYT

75°
 • RealFeel® 85°
 • Gió: 0dặm/giờ
 • Lượng mưa: 0.02 inch
X

Shah Alam

2:42ch MYT

75°
 • RealFeel® 80°
 • Gió: 6dặm/giờ N
 • Lượng mưa: 0.02 inch
X

Sibu

2:42ch MYT

75°
 • RealFeel® 84°
 • Gió: 4dặm/giờ Đ
 • Lượng mưa: 0 inch
X

Sungai Petani

2:42ch MYT

76°
 • RealFeel® 85°
 • Gió: 3dặm/giờ ĐB
 • Lượng mưa: 0 inch
X

Taiping

2:42ch MYT

76°
 • RealFeel® 85°
 • Gió: 3dặm/giờ ĐĐB
 • Lượng mưa: 0 inch
AccuWeather Widgets

SkyGuard