อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

พ.ค. 1

สถิติเฉลี่ย

33° ต่ำ 24°

2

สถิติเฉลี่ย

33° ต่ำ 24°

3

สถิติเฉลี่ย

33° ต่ำ 24°

4

สถิติเฉลี่ย

33° ต่ำ 24°

5

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 24°

6

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 24°

7

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 24°

8

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 24°

9

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 24°

10

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 24°

11

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 24°

12

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 24°

13

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 24°

14

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 24°

15

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 24°

16

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 24°

17

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 24°

18

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 24°

19

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 25°

20

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 25°

21

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 25°

22

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 25°

23

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 25°

24

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 25°

25

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 25°

26

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 25°

27

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 25°

28

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 25°

29

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 25°

30

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 25°

31

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 25°

มิ.ย. 1

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 25°

2

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 25°

3

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 25°

4

สถิติเฉลี่ย

32° ต่ำ 25°

กราฟอุณหภูมิ พฤษภาคม 2559