อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

เม.ย. 27

อุณหภูมิจริง

32° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

28

อุณหภูมิจริง

32° ต่ำ 23°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

29

อุณหภูมิจริง

33° ต่ำ 23°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

30

อุณหภูมิจริง

33° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

พ.ค. 1

อุณหภูมิจริง

33° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

2

อุณหภูมิจริง

33° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

3

อุณหภูมิจริง

33° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

4

อุณหภูมิจริง

33° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

5

อุณหภูมิจริง

34° ต่ำ 25°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

6

อุณหภูมิจริง

32° ต่ำ 25°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

7

อุณหภูมิจริง

33° ต่ำ 25°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

8

อุณหภูมิจริง

31° ต่ำ 23°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

9

อุณหภูมิจริง

32° ต่ำ 23°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

10

อุณหภูมิจริง

31° ต่ำ 23°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

11

อุณหภูมิจริง

32° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

12

อุณหภูมิจริง

32° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

13

อุณหภูมิจริง

32° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

14

อุณหภูมิจริง

31° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

15

อุณหภูมิจริง

33° ต่ำ 25°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

16

อุณหภูมิจริง

32° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

17

อุณหภูมิจริง

31° ต่ำ 23°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

18

อุณหภูมิจริง

31° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

19

อุณหภูมิจริง

33° ต่ำ 25°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

20

อุณหภูมิจริง

31° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

21

อุณหภูมิจริง

32° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

22

อุณหภูมิจริง

33° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

23

อุณหภูมิจริง

33° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

24

อุณหภูมิจริง

34° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

25

อุณหภูมิจริง

32° ต่ำ 25°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

26

อุณหภูมิจริง

30° ต่ำ 23°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

27

อุณหภูมิจริง

31° ต่ำ 22°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

28

อุณหภูมิจริง

31° ต่ำ 23°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

29

อุณหภูมิจริง

32° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

30

อุณหภูมิจริง

30° ต่ำ 25°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

31

อุณหภูมิจริง

31° ต่ำ 24°

สถิติเฉลี่ย

31° ต่ำ 22°

กราฟอุณหภูมิ พฤษภาคม 2557