, °C

สถานที่ล่าสุดของฉัน

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

อา. 27/8

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

จ. 28/8

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

อ. 29/8

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

พ. 30/8

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

พฤ. 31/8

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

ศ. 1/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

ส. 2/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

อา. 3/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

จ. 4/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

อ. 5/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

พ. 6/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

พฤ. 7/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

ศ. 8/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

ส. 9/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

อา. 10/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

จ. 11/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

อ. 12/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

พ. 13/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

พฤ. 14/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

ศ. 15/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

ส. 16/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

อา. 17/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

จ. 18/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

อ. 19/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

พ. 20/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

พฤ. 21/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

ศ. 22/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

ส. 23/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

อา. 24/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

จ. 25/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

อ. 26/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

พ. 27/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

พฤ. 28/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

ศ. 29/9

สถิติเฉลี่ย

33° /25°

ส. 30/9

สถิติเฉลี่ย

33° /24°

กราฟอุณหภูมิ กันยายน 2560

40 30 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
สูง เฉลี่ย ต่ำ เฉลี่ย