อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

มี.ค. 30

อุณหภูมิจริง

21° ต่ำ 10°

สถิติเฉลี่ย

12° ต่ำ 1°

31

อุณหภูมิจริง

20° ต่ำ 9°

สถิติเฉลี่ย

12° ต่ำ 2°

เม.ย. 1

อุณหภูมิจริง

23° ต่ำ 10°

สถิติเฉลี่ย

13° ต่ำ 2°

2

อุณหภูมิจริง

22° ต่ำ 10°

สถิติเฉลี่ย

13° ต่ำ 2°

3

อุณหภูมิจริง

14° ต่ำ 4°

สถิติเฉลี่ย

13° ต่ำ 2°

4

อุณหภูมิจริง

12° ต่ำ 2°

สถิติเฉลี่ย

14° ต่ำ 3°

5

อุณหภูมิจริง

11° ต่ำ 3°

สถิติเฉลี่ย

14° ต่ำ 3°

6

อุณหภูมิจริง

13° ต่ำ 2°

สถิติเฉลี่ย

14° ต่ำ 3°

7

อุณหภูมิจริง

17° ต่ำ 5°

สถิติเฉลี่ย

14° ต่ำ 3°

8

อุณหภูมิจริง

20° ต่ำ 6°

สถิติเฉลี่ย

15° ต่ำ 3°

9

อุณหภูมิจริง

15° ต่ำ 7°

สถิติเฉลี่ย

15° ต่ำ 4°

10

อุณหภูมิจริง

20° ต่ำ 7°

สถิติเฉลี่ย

15° ต่ำ 4°

11

อุณหภูมิจริง

19° ต่ำ 10°

สถิติเฉลี่ย

16° ต่ำ 4°

12

อุณหภูมิจริง

17° ต่ำ 11°

สถิติเฉลี่ย

16° ต่ำ 4°

13

อุณหภูมิจริง

24° ต่ำ 13°

สถิติเฉลี่ย

16° ต่ำ 5°

14

อุณหภูมิจริง

22° ต่ำ 11°

สถิติเฉลี่ย

16° ต่ำ 5°

15

อุณหภูมิจริง

17° ต่ำ 9°

สถิติเฉลี่ย

17° ต่ำ 5°

16

อุณหภูมิจริง

19° ต่ำ 9°

สถิติเฉลี่ย

17° ต่ำ 5°

17

อุณหภูมิจริง

21° ต่ำ 8°

สถิติเฉลี่ย

17° ต่ำ 5°

18

อุณหภูมิจริง

23° ต่ำ 12°

สถิติเฉลี่ย

17° ต่ำ 6°

19

อุณหภูมิจริง

18° ต่ำ 11°

สถิติเฉลี่ย

17° ต่ำ 6°

20

อุณหภูมิจริง

22° ต่ำ 10°

สถิติเฉลี่ย

18° ต่ำ 6°

21

อุณหภูมิจริง

21° ต่ำ 10°

สถิติเฉลี่ย

18° ต่ำ 6°

22

อุณหภูมิจริง

23° ต่ำ 10°

สถิติเฉลี่ย

18° ต่ำ 6°

23

อุณหภูมิจริง

25° ต่ำ 10°

สถิติเฉลี่ย

18° ต่ำ 6°

24

อุณหภูมิจริง

26° ต่ำ 12°

สถิติเฉลี่ย

18° ต่ำ 7°

25

อุณหภูมิจริง

26° ต่ำ 12°

สถิติเฉลี่ย

18° ต่ำ 7°

26

อุณหภูมิจริง

25° ต่ำ 13°

สถิติเฉลี่ย

18° ต่ำ 7°

27

อุณหภูมิจริง

18° ต่ำ 13°

สถิติเฉลี่ย

19° ต่ำ 7°

28

อุณหภูมิจริง

15° ต่ำ 12°

สถิติเฉลี่ย

19° ต่ำ 7°

29

อุณหภูมิจริง

19° ต่ำ 12°

สถิติเฉลี่ย

19° ต่ำ 8°

30

อุณหภูมิจริง

21° ต่ำ 11°

สถิติเฉลี่ย

19° ต่ำ 8°

พ.ค. 1

อุณหภูมิจริง

22° ต่ำ 10°

สถิติเฉลี่ย

19° ต่ำ 8°

2

อุณหภูมิจริง

25° ต่ำ 9°

สถิติเฉลี่ย

19° ต่ำ 8°

3

อุณหภูมิจริง

19° ต่ำ 8°

สถิติเฉลี่ย

20° ต่ำ 8°

กราฟอุณหภูมิ เมษายน 2557