อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

มี.ค. 1

อุณหภูมิจริง

8° ต่ำ 6°

สถิติเฉลี่ย

11° ต่ำ 4°

2

อุณหภูมิจริง

14° ต่ำ 6°

สถิติเฉลี่ย

11° ต่ำ 4°

3

อุณหภูมิจริง

8° ต่ำ 4°

สถิติเฉลี่ย

11° ต่ำ 5°

4

อุณหภูมิจริง

18° ต่ำ 3°

สถิติเฉลี่ย

11° ต่ำ 5°

5

อุณหภูมิจริง

14° ต่ำ 5°

สถิติเฉลี่ย

11° ต่ำ 5°

6

อุณหภูมิจริง

12° ต่ำ 5°

สถิติเฉลี่ย

11° ต่ำ 5°

7

อุณหภูมิจริง

8° ต่ำ 4°

สถิติเฉลี่ย

11° ต่ำ 5°

8

อุณหภูมิจริง

11° ต่ำ 6°

สถิติเฉลี่ย

11° ต่ำ 5°

9

อุณหภูมิจริง

10° ต่ำ 8°

สถิติเฉลี่ย

11° ต่ำ 5°

10

อุณหภูมิจริง

14° ต่ำ 4°

สถิติเฉลี่ย

12° ต่ำ 5°

11

อุณหภูมิจริง

12° ต่ำ 0°

สถิติเฉลี่ย

12° ต่ำ 5°

12

อุณหภูมิจริง

15° ต่ำ 4°

สถิติเฉลี่ย

12° ต่ำ 5°

13

อุณหภูมิจริง

14° ต่ำ 2°

สถิติเฉลี่ย

12° ต่ำ 5°

14

อุณหภูมิจริง

14° ต่ำ 5°

สถิติเฉลี่ย

12° ต่ำ 5°

15

อุณหภูมิจริง

13° ต่ำ 5°

สถิติเฉลี่ย

12° ต่ำ 6°

16

อุณหภูมิจริง

16° ต่ำ 7°

สถิติเฉลี่ย

12° ต่ำ 6°

17

อุณหภูมิจริง

21° ต่ำ 9°

สถิติเฉลี่ย

12° ต่ำ 6°

18

อุณหภูมิจริง

22° ต่ำ 11°

สถิติเฉลี่ย

13° ต่ำ 6°

19

อุณหภูมิจริง

16° ต่ำ 10°

สถิติเฉลี่ย

13° ต่ำ 6°

20

อุณหภูมิจริง

15° ต่ำ 10°

สถิติเฉลี่ย

13° ต่ำ 6°

21

อุณหภูมิจริง

16° ต่ำ 9°

สถิติเฉลี่ย

13° ต่ำ 6°

22

อุณหภูมิจริง

19° ต่ำ 7°

สถิติเฉลี่ย

13° ต่ำ 7°

23

อุณหภูมิจริง

17° ต่ำ 6°

สถิติเฉลี่ย

13° ต่ำ 7°

24

อุณหภูมิจริง

15° ต่ำ 4°

สถิติเฉลี่ย

14° ต่ำ 7°

25

อุณหภูมิจริง

14° ต่ำ 3°

สถิติเฉลี่ย

14° ต่ำ 7°

26

อุณหภูมิจริง

16° ต่ำ 5°

สถิติเฉลี่ย

14° ต่ำ 7°

27

อุณหภูมิจริง

20° ต่ำ 4°

สถิติเฉลี่ย

14° ต่ำ 7°

28

อุณหภูมิจริง

21° ต่ำ 8°

สถิติเฉลี่ย

14° ต่ำ 8°

29

อุณหภูมิจริง

21° ต่ำ 9°

สถิติเฉลี่ย

14° ต่ำ 8°

30

อุณหภูมิจริง

24° ต่ำ 9°

สถิติเฉลี่ย

15° ต่ำ 8°

31

อุณหภูมิจริง

23° ต่ำ 10°

สถิติเฉลี่ย

15° ต่ำ 8°

เม.ย. 1

อุณหภูมิจริง

19° ต่ำ 10°

สถิติเฉลี่ย

15° ต่ำ 8°

2

อุณหภูมิจริง

17° ต่ำ 6°

สถิติเฉลี่ย

15° ต่ำ 8°

3

อุณหภูมิจริง

21° ต่ำ 12°

สถิติเฉลี่ย

15° ต่ำ 9°

4

อุณหภูมิจริง

20° ต่ำ 11°

สถิติเฉลี่ย

15° ต่ำ 9°

กราฟอุณหภูมิ มีนาคม 2558