อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

มี.ค. 27

อุณหภูมิจริง

16° ต่ำ 6°

สถิติเฉลี่ย

14° ต่ำ 7°

28

อุณหภูมิจริง

17° ต่ำ 9°

สถิติเฉลี่ย

14° ต่ำ 8°

29

อุณหภูมิจริง

19° ต่ำ 7°

สถิติเฉลี่ย

14° ต่ำ 8°

30

อุณหภูมิจริง

20° ต่ำ 9°

สถิติเฉลี่ย

15° ต่ำ 8°

31

อุณหภูมิจริง

20° ต่ำ 9°

สถิติเฉลี่ย

15° ต่ำ 8°

เม.ย. 1

อุณหภูมิจริง

18° ต่ำ 10°

สถิติเฉลี่ย

15° ต่ำ 8°

2

อุณหภูมิจริง

13° ต่ำ 8°

สถิติเฉลี่ย

15° ต่ำ 8°

3

อุณหภูมิจริง

17° ต่ำ 10°

สถิติเฉลี่ย

15° ต่ำ 9°

4

อุณหภูมิจริง

22° ต่ำ 11°

สถิติเฉลี่ย

15° ต่ำ 9°

5

อุณหภูมิจริง

13° ต่ำ 9°

สถิติเฉลี่ย

16° ต่ำ 9°

6

อุณหภูมิจริง

20° ต่ำ 7°

สถิติเฉลี่ย

16° ต่ำ 9°

7

อุณหภูมิจริง

20° ต่ำ 12°

สถิติเฉลี่ย

16° ต่ำ 9°

8

อุณหภูมิจริง

23° ต่ำ 12°

สถิติเฉลี่ย

16° ต่ำ 9°

9

อุณหภูมิจริง

24° ต่ำ 11°

สถิติเฉลี่ย

16° ต่ำ 10°

10

อุณหภูมิจริง

24° ต่ำ 12°

สถิติเฉลี่ย

16° ต่ำ 10°

11

อุณหภูมิจริง

17° ต่ำ 8°

สถิติเฉลี่ย

17° ต่ำ 10°

12

อุณหภูมิจริง

15° ต่ำ 5°

สถิติเฉลี่ย

17° ต่ำ 10°

13

อุณหภูมิจริง

19° ต่ำ 11°

สถิติเฉลี่ย

17° ต่ำ 10°

14

อุณหภูมิจริง

18° ต่ำ 13°

สถิติเฉลี่ย

17° ต่ำ 10°

15

อุณหภูมิจริง

21° ต่ำ 14°

สถิติเฉลี่ย

17° ต่ำ 11°

16

อุณหภูมิจริง

21° ต่ำ 10°

สถิติเฉลี่ย

17° ต่ำ 11°

17

อุณหภูมิจริง

23° ต่ำ 17°

สถิติเฉลี่ย

18° ต่ำ 11°

18

อุณหภูมิจริง

27° ต่ำ 14°

สถิติเฉลี่ย

18° ต่ำ 11°

19

อุณหภูมิจริง

22° ต่ำ 13°

สถิติเฉลี่ย

18° ต่ำ 11°

20

อุณหภูมิจริง

19° ต่ำ 10°

สถิติเฉลี่ย

18° ต่ำ 11°

21

อุณหภูมิจริง

20° ต่ำ 13°

สถิติเฉลี่ย

18° ต่ำ 11°

22

อุณหภูมิจริง

24° ต่ำ 13°

สถิติเฉลี่ย

18° ต่ำ 11°

23

อุณหภูมิจริง

22° ต่ำ 14°

สถิติเฉลี่ย

18° ต่ำ 12°

24

อุณหภูมิจริง

19° ต่ำ 12°

สถิติเฉลี่ย

18° ต่ำ 12°

25

อุณหภูมิจริง

23° ต่ำ 14°

สถิติเฉลี่ย

19° ต่ำ 12°

26

อุณหภูมิจริง

25° ต่ำ 14°

สถิติเฉลี่ย

19° ต่ำ 12°

27

อุณหภูมิจริง

22° ต่ำ 16°

สถิติเฉลี่ย

19° ต่ำ 12°

28

อุณหภูมิจริง

17° ต่ำ 13°

สถิติเฉลี่ย

19° ต่ำ 12°

29

อุณหภูมิจริง

21° ต่ำ 13°

สถิติเฉลี่ย

19° ต่ำ 12°

30

อุณหภูมิจริง

22° ต่ำ 10°

สถิติเฉลี่ย

19° ต่ำ 12°

กราฟอุณหภูมิ เมษายน 2559