อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

มี.ค. 29

อุณหภูมิจริง

6° ต่ำ -9°

สถิติเฉลี่ย

6° ต่ำ -2°

30

อุณหภูมิจริง

8° ต่ำ -3°

สถิติเฉลี่ย

7° ต่ำ -1°

31

อุณหภูมิจริง

7° ต่ำ -4°

สถิติเฉลี่ย

7° ต่ำ -1°

เม.ย. 1

อุณหภูมิจริง

7° ต่ำ -4°

สถิติเฉลี่ย

7° ต่ำ -1°

2

อุณหภูมิจริง

18° ต่ำ 1°

สถิติเฉลี่ย

7° ต่ำ -1°

3

อุณหภูมิจริง

15° ต่ำ 2°

สถิติเฉลี่ย

8° ต่ำ -1°

4

อุณหภูมิจริง

5° ต่ำ -2°

สถิติเฉลี่ย

8° ต่ำ 0°

5

อุณหภูมิจริง

2° ต่ำ -3°

สถิติเฉลี่ย

8° ต่ำ 0°

6

อุณหภูมิจริง

9° ต่ำ 0°

สถิติเฉลี่ย

8° ต่ำ 0°

7

อุณหภูมิจริง

8° ต่ำ 1°

สถิติเฉลี่ย

9° ต่ำ 0°

8

อุณหภูมิจริง

4° ต่ำ 1°

สถิติเฉลี่ย

9° ต่ำ 0°

9

อุณหภูมิจริง

8° ต่ำ 2°

สถิติเฉลี่ย

9° ต่ำ 1°

10

อุณหภูมิจริง

17° ต่ำ 4°

สถิติเฉลี่ย

9° ต่ำ 1°

11

อุณหภูมิจริง

11° ต่ำ 3°

สถิติเฉลี่ย

10° ต่ำ 1°

12

อุณหภูมิจริง

18° ต่ำ 2°

สถิติเฉลี่ย

10° ต่ำ 1°

13

อุณหภูมิจริง

25° ต่ำ 6°

สถิติเฉลี่ย

10° ต่ำ 1°

14

อุณหภูมิจริง

18° ต่ำ 3°

สถิติเฉลี่ย

10° ต่ำ 2°

15

อุณหภูมิจริง

16° ต่ำ 4°

สถิติเฉลี่ย

11° ต่ำ 2°

16

อุณหภูมิจริง

16° ต่ำ 2°

สถิติเฉลี่ย

11° ต่ำ 2°

17

อุณหภูมิจริง

22° ต่ำ 8°

สถิติเฉลี่ย

11° ต่ำ 2°

18

อุณหภูมิจริง

20° ต่ำ 4°

สถิติเฉลี่ย

11° ต่ำ 2°

19

อุณหภูมิจริง

12° ต่ำ 4°

สถิติเฉลี่ย

11° ต่ำ 2°

20

อุณหภูมิจริง

17° ต่ำ 5°

สถิติเฉลี่ย

12° ต่ำ 3°

21

อุณหภูมิจริง

11° ต่ำ 4°

สถิติเฉลี่ย

12° ต่ำ 3°

22

อุณหภูมิจริง

9° ต่ำ -1°

สถิติเฉลี่ย

12° ต่ำ 3°

23

อุณหภูมิจริง

3° ต่ำ -1°

สถิติเฉลี่ย

12° ต่ำ 3°

24

อุณหภูมิจริง

8° ต่ำ -2°

สถิติเฉลี่ย

13° ต่ำ 3°

25

อุณหภูมิจริง

12° ต่ำ -3°

สถิติเฉลี่ย

13° ต่ำ 4°

26

อุณหภูมิจริง

13° ต่ำ 1°

สถิติเฉลี่ย

13° ต่ำ 4°

27

อุณหภูมิจริง

13° ต่ำ 4°

สถิติเฉลี่ย

13° ต่ำ 4°

28

อุณหภูมิจริง

19° ต่ำ 5°

สถิติเฉลี่ย

13° ต่ำ 4°

29

อุณหภูมิจริง

20° ต่ำ 5°

สถิติเฉลี่ย

14° ต่ำ 4°

30

อุณหภูมิจริง

18° ต่ำ 6°

สถิติเฉลี่ย

14° ต่ำ 4°

พ.ค. 1

อุณหภูมิจริง

22° ต่ำ 7°

สถิติเฉลี่ย

14° ต่ำ 5°

2

อุณหภูมิจริง

24° ต่ำ 7°

สถิติเฉลี่ย

14° ต่ำ 5°

กราฟอุณหภูมิ เมษายน 2558