Alerte de vreme rea - Hempstead, NY

  • Alertă de calitate a aerului

    Alertă de calitate a aerului în vigoare până la ora 23:00 EDT. Sursă: U.S. National Weather Service