रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

दिसम्बर 28

वास्तविक तापमान

24° नि 8°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 9°

29

वास्तविक तापमान

10° नि 0°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 9°

30

वास्तविक तापमान

5° नि -5°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 9°

31

वास्तविक तापमान

14° नि -7°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 9°

जनवरी 1

वास्तविक तापमान

31° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 8°

2

वास्तविक तापमान

28° नि 5°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 8°

3

वास्तविक तापमान

33° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 8°

4

वास्तविक तापमान

12° नि -7°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 8°

5

वास्तविक तापमान

1° नि -12°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 8°

6

वास्तविक तापमान

9° नि -7°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 8°

7

वास्तविक तापमान

0° नि -9°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 8°

8

वास्तविक तापमान

15° नि -6°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 8°

9

वास्तविक तापमान

6° नि -3°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 7°

10

वास्तविक तापमान

18° नि -8°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 7°

11

वास्तविक तापमान

13° नि 4°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 7°

12

वास्तविक तापमान

6° नि -8°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 7°

13

वास्तविक तापमान

14° नि -12°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 7°

14

वास्तविक तापमान

24° नि 14°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 7°

15

वास्तविक तापमान

36° नि 14°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 7°

16

वास्तविक तापमान

30° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 7°

17

वास्तविक तापमान

38° नि 23°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 7°

18

वास्तविक तापमान

39° नि 24°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 7°

19

वास्तविक तापमान

35° नि 21°

ऐतिहासिक औसत

23° नि 7°

20

वास्तविक तापमान

32° नि 28°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 7°

21

वास्तविक तापमान

30° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 7°

22

वास्तविक तापमान

29° नि 21°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 7°

23

वास्तविक तापमान

39° नि 29°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 7°

24

वास्तविक तापमान

42° नि 25°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 7°

25

वास्तविक तापमान

35° नि 20°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 7°

26

वास्तविक तापमान

45° नि 22°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 7°

27

वास्तविक तापमान

36° नि 30°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 7°

28

वास्तविक तापमान

31° नि 27°

ऐतिहासिक औसत

24° नि 8°

29

वास्तविक तापमान

34° नि 15°

ऐतिहासिक औसत

25° नि 8°

30

वास्तविक तापमान

28° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

25° नि 8°

31

वास्तविक तापमान

29° नि 21°

ऐतिहासिक औसत

25° नि 8°

तापमान ग्राफ़ जनवरी 2015