रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

दिसम्बर 29

वास्तविक तापमान

69° नि 43°

ऐतिहासिक औसत

65° नि 44°

30

वास्तविक तापमान

69° नि 43°

ऐतिहासिक औसत

65° नि 44°

31

वास्तविक तापमान

72° नि 43°

ऐतिहासिक औसत

66° नि 44°

जनवरी 1

वास्तविक तापमान

70° नि 43°

ऐतिहासिक औसत

66° नि 44°

2

वास्तविक तापमान

77° नि 44°

ऐतिहासिक औसत

66° नि 44°

3

वास्तविक तापमान

74° नि 48°

ऐतिहासिक औसत

66° नि 44°

4

वास्तविक तापमान

68° नि 48°

ऐतिहासिक औसत

66° नि 45°

5

वास्तविक तापमान

67° नि 42°

ऐतिहासिक औसत

66° नि 45°

6

वास्तविक तापमान

68° नि 39°

ऐतिहासिक औसत

66° नि 45°

7

वास्तविक तापमान

69° नि 42°

ऐतिहासिक औसत

66° नि 45°

8

वास्तविक तापमान

69° नि 43°

ऐतिहासिक औसत

66° नि 45°

9

वास्तविक तापमान

68° नि 45°

ऐतिहासिक औसत

66° नि 45°

10

वास्तविक तापमान

67° नि 42°

ऐतिहासिक औसत

67° नि 45°

11

वास्तविक तापमान

71° नि 43°

ऐतिहासिक औसत

67° नि 45°

12

वास्तविक तापमान

69° नि 46°

ऐतिहासिक औसत

67° नि 45°

13

वास्तविक तापमान

71° नि 41°

ऐतिहासिक औसत

67° नि 45°

14

वास्तविक तापमान

74° नि 41°

ऐतिहासिक औसत

67° नि 45°

15

वास्तविक तापमान

77° नि 44°

ऐतिहासिक औसत

67° नि 46°

16

वास्तविक तापमान

76° नि 45°

ऐतिहासिक औसत

67° नि 46°

17

वास्तविक तापमान

79° नि 44°

ऐतिहासिक औसत

67° नि 46°

18

वास्तविक तापमान

75° नि 47°

ऐतिहासिक औसत

68° नि 46°

19

वास्तविक तापमान

76° नि 47°

ऐतिहासिक औसत

68° नि 46°

20

वास्तविक तापमान

77° नि 47°

ऐतिहासिक औसत

68° नि 46°

21

वास्तविक तापमान

81° नि 46°

ऐतिहासिक औसत

68° नि 46°

22

वास्तविक तापमान

78° नि 53°

ऐतिहासिक औसत

68° नि 46°

23

वास्तविक तापमान

76° नि 47°

ऐतिहासिक औसत

68° नि 46°

24

वास्तविक तापमान

70° नि 58°

ऐतिहासिक औसत

68° नि 46°

25

वास्तविक तापमान

75° नि 58°

ऐतिहासिक औसत

68° नि 46°

26

वास्तविक तापमान

73° नि 50°

ऐतिहासिक औसत

68° नि 46°

27

वास्तविक तापमान

75° नि 56°

ऐतिहासिक औसत

68° नि 46°

28

वास्तविक तापमान

73° नि 47°

ऐतिहासिक औसत

68° नि 47°

29

वास्तविक तापमान

75° नि 47°

ऐतिहासिक औसत

69° नि 47°

30

वास्तविक तापमान

77° नि 52°

ऐतिहासिक औसत

69° नि 47°

31

वास्तविक तापमान

70° नि 55°

ऐतिहासिक औसत

69° नि 47°

फरवरी 1

वास्तविक तापमान

66° नि 52°

ऐतिहासिक औसत

69° नि 47°

तापमान ग्राफ़ जनवरी 2014