रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

फरवरी 1

वास्तविक तापमान

69° नि 50°

ऐतिहासिक औसत

69° नि 47°

2

वास्तविक तापमान

73° नि 48°

ऐतिहासिक औसत

69° नि 47°

3

वास्तविक तापमान

76° नि 50°

ऐतिहासिक औसत

69° नि 47°

4

वास्तविक तापमान

77° नि 52°

ऐतिहासिक औसत

69° नि 47°

5

वास्तविक तापमान

82° नि 52°

ऐतिहासिक औसत

69° नि 47°

6

वास्तविक तापमान

84° नि 54°

ऐतिहासिक औसत

69° नि 48°

7

वास्तविक तापमान

81° नि 53°

ऐतिहासिक औसत

70° नि 48°

8

वास्तविक तापमान

82° नि 55°

ऐतिहासिक औसत

70° नि 48°

9

वास्तविक तापमान

83° नि 55°

ऐतिहासिक औसत

70° नि 48°

10

वास्तविक तापमान

83° नि 57°

ऐतिहासिक औसत

70° नि 48°

11

वास्तविक तापमान

81° नि 54°

ऐतिहासिक औसत

70° नि 48°

12

वास्तविक तापमान

78° नि 58°

ऐतिहासिक औसत

70° नि 48°

13

वास्तविक तापमान

80° नि 55°

ऐतिहासिक औसत

70° नि 48°

14

वास्तविक तापमान

83° नि 54°

ऐतिहासिक औसत

70° नि 48°

15

वास्तविक तापमान

79° नि 63°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 49°

16

वास्तविक तापमान

79° नि 55°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 49°

17

वास्तविक तापमान

77° नि 55°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 49°

18

वास्तविक तापमान

79° नि 50°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 49°

19

वास्तविक तापमान

80° नि 52°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 49°

20

वास्तविक तापमान

79° नि 55°

ऐतिहासिक औसत

72° नि 50°

21

वास्तविक तापमान

79° नि 54°

ऐतिहासिक औसत

72° नि 50°

22

वास्तविक तापमान

72° नि 56°

ऐतिहासिक औसत

72° नि 50°

23

वास्तविक तापमान

70° नि 59°

ऐतिहासिक औसत

72° नि 50°

24

वास्तविक तापमान

67° नि 51°

ऐतिहासिक औसत

72° नि 50°

25

वास्तविक तापमान

72° नि 47°

ऐतिहासिक औसत

72° नि 50°

26

वास्तविक तापमान

77° नि 51°

ऐतिहासिक औसत

73° नि 50°

27

वास्तविक तापमान

78° नि 50°

ऐतिहासिक औसत

73° नि 51°

28

वास्तविक तापमान

70° नि 60°

ऐतिहासिक औसत

73° नि 51°

तापमान ग्राफ़ फरवरी 2015