रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

मई 29

वास्तविक तापमान

73° नि 55°

ऐतिहासिक औसत

68° नि 52°

30

वास्तविक तापमान

73° नि 54°

ऐतिहासिक औसत

69° नि 52°

31

वास्तविक तापमान

77° नि 54°

ऐतिहासिक औसत

69° नि 52°

जून 1

वास्तविक तापमान

71° नि 54°

ऐतिहासिक औसत

69° नि 52°

2

वास्तविक तापमान

76° नि 57°

ऐतिहासिक औसत

69° नि 52°

3

वास्तविक तापमान

89° नि 54°

ऐतिहासिक औसत

69° नि 53°

4

वास्तविक तापमान

77° नि 57°

ऐतिहासिक औसत

69° नि 53°

5

वास्तविक तापमान

75° नि 55°

ऐतिहासिक औसत

69° नि 53°

6

वास्तविक तापमान

68° नि 55°

ऐतिहासिक औसत

70° नि 53°

7

वास्तविक तापमान

70° नि 59°

ऐतिहासिक औसत

70° नि 53°

8

वास्तविक तापमान

70° नि 59°

ऐतिहासिक औसत

70° नि 53°

9

वास्तविक तापमान

66° नि 59°

ऐतिहासिक औसत

70° नि 53°

10

वास्तविक तापमान

70° नि 55°

ऐतिहासिक औसत

70° नि 53°

11

वास्तविक तापमान

82° नि 51°

ऐतिहासिक औसत

70° नि 53°

12

वास्तविक तापमान

76° नि 55°

ऐतिहासिक औसत

70° नि 54°

13

वास्तविक तापमान

67° नि 57°

ऐतिहासिक औसत

70° नि 54°

14

वास्तविक तापमान

68° नि 56°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 54°

15

वास्तविक तापमान

67° नि 55°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 54°

16

वास्तविक तापमान

73° नि 58°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 54°

17

वास्तविक तापमान

72° नि 59°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 54°

18

वास्तविक तापमान

76° नि 57°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 54°

19

वास्तविक तापमान

87° नि 56°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 54°

20

वास्तविक तापमान

75° नि 54°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 54°

21

वास्तविक तापमान

80° नि 54°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 54°

22

वास्तविक तापमान

67° नि 54°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 54°

23

वास्तविक तापमान

73° नि 55°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 55°

24

वास्तविक तापमान

75° नि 56°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 55°

कल 25

वास्तविक तापमान

79° नि 55°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 55°

आज 26

भरपूर धूप
73° नि 56°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 55°

27

भरपूर धूप
75° नि 56°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 55°

28

धूप वाला
76° नि 56°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 55°

29

भरपूर धूप
74° नि 56°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 55°

30

अधिकांशत: धूप वाला
72° नि 56°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 55°

जुलाई 1

आंशिक रूप से धूप
72° नि 55°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 55°

2

आंशिक रूप से धूप
73° नि 57°

ऐतिहासिक औसत

71° नि 55°

तापमान ग्राफ़ जून 2016