रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

दिसम्बर 27

वास्तविक तापमान

61° नि 46°

ऐतिहासिक औसत

40° नि 29°

28

वास्तविक तापमान

46° नि 34°

ऐतिहासिक औसत

40° नि 29°

29

वास्तविक तापमान

46° नि 34°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 28°

30

वास्तविक तापमान

48° नि 38°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 28°

31

वास्तविक तापमान

48° नि 42°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 28°

जनवरी 1

वास्तविक तापमान

42° नि 34°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 28°

2

वास्तविक तापमान

40° नि 32°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 28°

3

वास्तविक तापमान

45° नि 35°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 28°

4

वास्तविक तापमान

36° नि 14°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

5

वास्तविक तापमान

29° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

6

वास्तविक तापमान

41° नि 25°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

7

वास्तविक तापमान

46° नि 31°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

8

वास्तविक तापमान

46° नि 31°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

9

वास्तविक तापमान

47° नि 40°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

10

वास्तविक तापमान

59° नि 40°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

11

वास्तविक तापमान

40° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

12

वास्तविक तापमान

44° नि 25°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

13

वास्तविक तापमान

30° नि 22°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

14

वास्तविक तापमान

38° नि 22°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

15

वास्तविक तापमान

51° नि 34°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

16

वास्तविक तापमान

52° नि 42°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

17

वास्तविक तापमान

42° नि 30°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

18

वास्तविक तापमान

31° नि 18°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 26°

19

वास्तविक तापमान

28° नि 16°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

20

वास्तविक तापमान

37° नि 27°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

21

वास्तविक तापमान

36° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

22

वास्तविक तापमान

30° नि 21°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

23

वास्तविक तापमान

27° नि 24°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

24

वास्तविक तापमान

35° नि 20°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

25

वास्तविक तापमान

39° नि 28°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

26

वास्तविक तापमान

48° नि 38°

ऐतिहासिक औसत

38° नि 27°

27

वास्तविक तापमान

47° नि 34°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 27°

28

वास्तविक तापमान

42° नि 32°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 27°

29

वास्तविक तापमान

41° नि 30°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 27°

30

वास्तविक तापमान

39° नि 28°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 27°

31

वास्तविक तापमान

56° नि 36°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 27°

फरवरी 1

वास्तविक तापमान

59° नि 44°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 27°

2

वास्तविक तापमान

50° नि 38°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 27°

3

वास्तविक तापमान

59° नि 42°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 27°

4

वास्तविक तापमान

59° नि 44°

ऐतिहासिक औसत

40° नि 28°

5

वास्तविक तापमान

44° नि 31°

ऐतिहासिक औसत

40° नि 28°

6

वास्तविक तापमान

40° नि 30°

ऐतिहासिक औसत

40° नि 28°

तापमान ग्राफ़ जनवरी 2016