रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

जनवरी 26

वास्तविक तापमान

78° नि 56°

ऐतिहासिक औसत

77° नि 60°

27

वास्तविक तापमान

82° नि 62°

ऐतिहासिक औसत

77° नि 60°

28

वास्तविक तापमान

81° नि 63°

ऐतिहासिक औसत

77° नि 60°

29

वास्तविक तापमान

79° नि 65°

ऐतिहासिक औसत

77° नि 60°

30

वास्तविक तापमान

70° नि 61°

ऐतिहासिक औसत

77° नि 61°

31

वास्तविक तापमान

82° नि 68°

ऐतिहासिक औसत

77° नि 61°

फरवरी 1

वास्तविक तापमान

82° नि 71°

ऐतिहासिक औसत

77° नि 61°

2

वास्तविक तापमान

81° नि 71°

ऐतिहासिक औसत

77° नि 61°

3

वास्तविक तापमान

83° नि 74°

ऐतिहासिक औसत

77° नि 61°

4

वास्तविक तापमान

82° नि 73°

ऐतिहासिक औसत

77° नि 61°

5

वास्तविक तापमान

84° नि 75°

ऐतिहासिक औसत

77° नि 61°

6

वास्तविक तापमान

84° नि 72°

ऐतिहासिक औसत

77° नि 61°

7

वास्तविक तापमान

83° नि 68°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

8

वास्तविक तापमान

84° नि 69°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

9

वास्तविक तापमान

80° नि 68°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

10

वास्तविक तापमान

82° नि 66°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

11

वास्तविक तापमान

84° नि 69°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

12

वास्तविक तापमान

82° नि 66°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

13

वास्तविक तापमान

76° नि 58°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

14

वास्तविक तापमान

71° नि 51°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

15

वास्तविक तापमान

79° नि 56°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

16

वास्तविक तापमान

77° नि 52°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

17

वास्तविक तापमान

78° नि 59°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 63°

18

वास्तविक तापमान

80° नि 62°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 63°

19

वास्तविक तापमान

80° नि 67°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 63°

20

वास्तविक तापमान

83° नि 70°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 63°

21

वास्तविक तापमान

84° नि 74°

ऐतिहासिक औसत

79° नि 63°

22

वास्तविक तापमान

85° नि 72°

ऐतिहासिक औसत

79° नि 63°

23

वास्तविक तापमान

84° नि 70°

ऐतिहासिक औसत

79° नि 63°

24

वास्तविक तापमान

86° नि 70°

ऐतिहासिक औसत

79° नि 63°

25

वास्तविक तापमान

86° नि 70°

ऐतिहासिक औसत

79° नि 63°

26

वास्तविक तापमान

86° नि 72°

ऐतिहासिक औसत

79° नि 63°

27

वास्तविक तापमान

80° नि 65°

ऐतिहासिक औसत

79° नि 64°

28

वास्तविक तापमान

76° नि 63°

ऐतिहासिक औसत

79° नि 64°

मार्च 1

वास्तविक तापमान

81° नि 60°

ऐतिहासिक औसत

79° नि 64°

तापमान ग्राफ़ फरवरी 2014