रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

फरवरी 1

वास्तविक तापमान

76° नि 63°

ऐतिहासिक औसत

77° नि 61°

2

वास्तविक तापमान

85° नि 67°

ऐतिहासिक औसत

77° नि 61°

3

वास्तविक तापमान

77° नि 57°

ऐतिहासिक औसत

77° नि 61°

4

वास्तविक तापमान

77° नि 64°

ऐतिहासिक औसत

77° नि 61°

5

वास्तविक तापमान

74° नि 63°

ऐतिहासिक औसत

77° नि 61°

6

वास्तविक तापमान

75° नि 57°

ऐतिहासिक औसत

77° नि 61°

7

वास्तविक तापमान

73° नि 64°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

8

वास्तविक तापमान

78° नि 61°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

9

वास्तविक तापमान

79° नि 63°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

10

वास्तविक तापमान

76° नि 59°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

11

वास्तविक तापमान

73° नि 54°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

12

वास्तविक तापमान

76° नि 58°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

13

वास्तविक तापमान

75° नि 54°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

14

वास्तविक तापमान

67° नि 48°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

15

वास्तविक तापमान

76° नि 48°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

16

वास्तविक तापमान

75° नि 56°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 62°

17

वास्तविक तापमान

83° नि 64°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 63°

18

वास्तविक तापमान

73° नि 52°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 63°

19

वास्तविक तापमान

60° नि 47°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 63°

20

वास्तविक तापमान

66° नि 42°

ऐतिहासिक औसत

78° नि 63°

21

वास्तविक तापमान

76° नि 62°

ऐतिहासिक औसत

79° नि 63°

22

वास्तविक तापमान

81° नि 68°

ऐतिहासिक औसत

79° नि 63°

23

वास्तविक तापमान

83° नि 69°

ऐतिहासिक औसत

79° नि 63°

24

वास्तविक तापमान

85° नि 67°

ऐतिहासिक औसत

79° नि 63°

25

वास्तविक तापमान

83° नि 63°

ऐतिहासिक औसत

79° नि 63°

26

वास्तविक तापमान

87° नि 73°

ऐतिहासिक औसत

79° नि 63°

27

वास्तविक तापमान

80° नि 68°

ऐतिहासिक औसत

79° नि 64°

28

वास्तविक तापमान

80° नि 69°

ऐतिहासिक औसत

79° नि 64°

तापमान ग्राफ़ फरवरी 2015