रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

जनवरी 26

वास्तविक तापमान

36° नि 18°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 26°

27

वास्तविक तापमान

45° नि 22°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 26°

28

वास्तविक तापमान

22° नि 14°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 26°

29

वास्तविक तापमान

24° नि 16°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 26°

30

वास्तविक तापमान

28° नि 14°

ऐतिहासिक औसत

39° नि 26°

31

वास्तविक तापमान

43° नि 25°

ऐतिहासिक औसत

40° नि 26°

फरवरी 1

वास्तविक तापमान

43° नि 30°

ऐतिहासिक औसत

40° नि 26°

2

वास्तविक तापमान

52° नि 30°

ऐतिहासिक औसत

40° नि 26°

3

वास्तविक तापमान

44° नि 28°

ऐतिहासिक औसत

40° नि 27°

4

वास्तविक तापमान

35° नि 22°

ऐतिहासिक औसत

40° नि 27°

5

वास्तविक तापमान

35° नि 30°

ऐतिहासिक औसत

40° नि 27°

6

वास्तविक तापमान

32° नि 24°

ऐतिहासिक औसत

40° नि 27°

7

वास्तविक तापमान

32° नि 25°

ऐतिहासिक औसत

40° नि 27°

8

वास्तविक तापमान

29° नि 21°

ऐतिहासिक औसत

40° नि 27°

9

वास्तविक तापमान

30° नि 20°

ऐतिहासिक औसत

41° नि 27°

10

वास्तविक तापमान

29° नि 21°

ऐतिहासिक औसत

41° नि 27°

11

वास्तविक तापमान

25° नि 16°

ऐतिहासिक औसत

41° नि 28°

12

वास्तविक तापमान

27° नि 12°

ऐतिहासिक औसत

41° नि 28°

13

वास्तविक तापमान

36° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

41° नि 28°

14

वास्तविक तापमान

41° नि 32°

ऐतिहासिक औसत

42° नि 28°

15

वास्तविक तापमान

37° नि 28°

ऐतिहासिक औसत

42° नि 28°

16

वास्तविक तापमान

30° नि 22°

ऐतिहासिक औसत

42° नि 28°

17

वास्तविक तापमान

32° नि 19°

ऐतिहासिक औसत

42° नि 28°

18

वास्तविक तापमान

40° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

42° नि 28°

19

वास्तविक तापमान

44° नि 27°

ऐतिहासिक औसत

42° नि 29°

20

वास्तविक तापमान

44° नि 33°

ऐतिहासिक औसत

43° नि 29°

21

वास्तविक तापमान

47° नि 35°

ऐतिहासिक औसत

43° नि 29°

22

वास्तविक तापमान

53° नि 34°

ऐतिहासिक औसत

43° नि 29°

23

वास्तविक तापमान

55° नि 35°

ऐतिहासिक औसत

43° नि 29°

24

वास्तविक तापमान

45° नि 28°

ऐतिहासिक औसत

44° नि 30°

25

वास्तविक तापमान

35° नि 26°

ऐतिहासिक औसत

44° नि 30°

26

वास्तविक तापमान

33° नि 20°

ऐतिहासिक औसत

44° नि 30°

27

वास्तविक तापमान

35° नि 15°

ऐतिहासिक औसत

44° नि 30°

28

वास्तविक तापमान

26° नि 11°

ऐतिहासिक औसत

44° नि 30°

मार्च 1

वास्तविक तापमान

36° नि 17°

ऐतिहासिक औसत

45° नि 30°

तापमान ग्राफ़ फरवरी 2014