, °F

मेरे हाल ही के स्थान

रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार

रवि. 31-07

वास्तविक तापमान

81° /60°

ऐतिहासिक औसत

81°/60°

सोम. 01-08

वास्तविक तापमान

79° /66°

ऐतिहासिक औसत

81°/60°

मंगल. 02-08

वास्तविक तापमान

82° /65°

ऐतिहासिक औसत

81°/60°

बुध. 03-08

वास्तविक तापमान

84° /63°

ऐतिहासिक औसत

81°/60°

गुरु. 04-08

वास्तविक तापमान

84° /59°

ऐतिहासिक औसत

81°/59°

शुक्र. 05-08

वास्तविक तापमान

76° /55°

ऐतिहासिक औसत

81°/59°

शनि. 06-08

वास्तविक तापमान

78° /52°

ऐतिहासिक औसत

81°/59°

रवि. 07-08

वास्तविक तापमान

78° /55°

ऐतिहासिक औसत

81°/59°

सोम. 08-08

वास्तविक तापमान

79° /52°

ऐतिहासिक औसत

81°/59°

मंगल. 09-08

वास्तविक तापमान

85° /62°

ऐतिहासिक औसत

81°/59°

बुध. 10-08

वास्तविक तापमान

88° /65°

ऐतिहासिक औसत

81°/59°

गुरु. 11-08

वास्तविक तापमान

82° /66°

ऐतिहासिक औसत

80°/59°

शुक्र. 12-08

वास्तविक तापमान

75° /61°

ऐतिहासिक औसत

80°/58°

शनि. 13-08

वास्तविक तापमान

80° /59°

ऐतिहासिक औसत

80°/58°

रवि. 14-08

वास्तविक तापमान

79° /57°

ऐतिहासिक औसत

80°/58°

सोम. 15-08

वास्तविक तापमान

78° /54°

ऐतिहासिक औसत

80°/58°

मंगल. 16-08

वास्तविक तापमान

81° /63°

ऐतिहासिक औसत

80°/58°

बुध. 17-08

वास्तविक तापमान

84° /59°

ऐतिहासिक औसत

80°/58°

गुरु. 18-08

वास्तविक तापमान

87° /59°

ऐतिहासिक औसत

80°/58°

शुक्र. 19-08

वास्तविक तापमान

76° /63°

ऐतिहासिक औसत

80°/57°

शनि. 20-08

वास्तविक तापमान

69° /53°

ऐतिहासिक औसत

80°/57°

रवि. 21-08

वास्तविक तापमान

74° /48°

ऐतिहासिक औसत

80°/57°

सोम. 22-08

वास्तविक तापमान

81° /55°

ऐतिहासिक औसत

79°/57°

मंगल. 23-08

वास्तविक तापमान

77° /60°

ऐतिहासिक औसत

79°/57°

बुध. 24-08

वास्तविक तापमान

76° /57°

ऐतिहासिक औसत

79°/56°

गुरु. 25-08

वास्तविक तापमान

74° /53°

ऐतिहासिक औसत

79°/56°

शुक्र. 26-08

वास्तविक तापमान

69° /50°

ऐतिहासिक औसत

79°/56°

शनि. 27-08

वास्तविक तापमान

73° /56°

ऐतिहासिक औसत

79°/56°

रवि. 28-08

वास्तविक तापमान

83° /54°

ऐतिहासिक औसत

78°/55°

सोम. 29-08

वास्तविक तापमान

83° /61°

ऐतिहासिक औसत

78°/55°

मंगल. 30-08

वास्तविक तापमान

77° /58°

ऐतिहासिक औसत

78°/55°

बुध. 31-08

वास्तविक तापमान

78° /51°

ऐतिहासिक औसत

78°/54°

गुरु. 01-09

वास्तविक तापमान

75° /51°

ऐतिहासिक औसत

78°/54°

शुक्र. 02-09

वास्तविक तापमान

73° /47°

ऐतिहासिक औसत

78°/54°

शनि. 03-09

वास्तविक तापमान

75° /55°

ऐतिहासिक औसत

77°/53°

तापमान ग्राफ़ अगस्त 2016

90 80 70 60 50 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
औसत उच्च औसत निम्न रियल उच्च रियल निम्न